Varhaiskasvatuksen opettaja, Opinmäen Päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Opinmäen Päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Etsimme joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajaa 1- 3v. lasten ryhmään.Päiväkodissamme on viisi ryhmää 1-5 -vuotiaille lapsille sekä kaksi esiopetusryhmää.Opinmäen kampus Suurpellossa on kansainvälinen ja monikulttuurinen yhteisö. Kyseessä on monipuolinen toimintakeskus, joka toteuttaa ideaa elinikäisestä oppimisesta. Opinmäesssä on laaja valikoima Espoon sivistystoimen palveluita eri-ikäisille kuntalaisille. Kampuksella toimii kansainvälinen koulu, suomenkielinen koulu, päiväkoti, liikunta -ja nuorisopalvelut, kirjasto sekä Omnia.Tarjoamme varhaiskasvatusta monipuolisessa oppimisympäristössä. Päiväkodissamme lapset kasvavat osaksi yhteisöämme, oppivat suhtautumaan myönteisesti itseensä, ottamaan vastuuta ja huomioimaan toiset. Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi.Tarjoamme Espoon kaupungin työsuhde-etuuksina mm. työsuhdematkalippuetuuden, 100 ilmaista uintikertaa Espoon uimahalleissa vuodessa, sportti- ja kulttuuripassin, lukuisia harraste- ja liikuntaryhmiä, taloudellista tukea kouluttautumiseen jne.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen tuntemista, työmenetelmien osaamista sekä halua kehittää työtä. Toiminnan suunnittelu lähtee vasun sisällöstä, lasten mielenkiinnon kohteista ja tarpeista. Toimintaa toteutetaan eri kokoisissa ryhmissä toiminnasta riippuen. Päivittäisessä pedagogiikassa painottuu lasten monipuolisen liikunnallisen toiminnan toteuttaminen päiväkodin tiloissa että lähiympäristössä, s2 -opetus, matemaattiset taidot ja leikki. Tärkeää on myös, että opettaja hallitsee yhteistyö asiakkaiden kanssa. Lisäksi edellytämme hyviä tiimityö- ja työyhteisötaitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Arvostamme myös työkokemusta ja sen tuomaa osaamista.

Varhaiskasv. yksikön johtaja Eija Kärkkäinen 0438266717 eija.karkkainen@espoo.fi

Opinmäen Päiväkoti
Osoite: Lillhemtintie 1, 2250,

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan