Varhaiskasvatuksen opettaja osa-aika 25 t/vko - Pietarsaaren kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja osa-aika 25 t/vko - Pietarsaaren kaupunki

Haemme Pietarsaaren kaupungin varhaiskasvatukseen 3 suomenkielistä osa-aikaista varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteesiin 1.8.2019 alkaen.

Ensisijaiset työpaikat ovat esiopetuksen iltapäivähoidossa, Länsinummen koulussa, Itälän koulussa ja Kielikylpykoulussa

Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisesta toiminnasta ja yhteistyöstä vanhempien kanssa, sekä toimii lapsen ja yksikön edustajana moniammatillisissa kokoonpanoissa.

Haemme sinua, joka sitoutuneesti toteuttaa ja kehittää laadukasta uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa. Odotamme, että sinulla on joustava ja positiivinen asenne työhön sekä näkemystä ja osaamista tiimityöhön liittyen.

Varhaiskasvatuksen opettajan työaikamuoto on yleistyöaika ja viikkotyöaika 25 t/vko).

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätietoja

http://www.pietarsaari.fi

Matilda Engström, Varhaiskasvatusjohtaja
matilda.engstrom@pietarsaari.fi
0447851426

Jakobstad, Bildningssektorn, Avdelningen för småbarnspedagogik
Osoite: PL 41, Pietarsaari

Pietarsaaren varhaiskasvatuksen piirissä on 10 päiväkotia ja perhepäivähoitopaikkaa. Kaupunki on kaksikielinen, ruotsin ollessa enemmistökielenä. Uusi, suuri keskustapäiväkoti Alma aloittaa toimintansa keväällä 2020. Organisaatio muuttuu tämän myötä ja prosessi tuo muutoksia lähes kaikkien päiväkotien työtiimeihin jo 1.8.2019. Pietarsaaressa esiopetus tapahtuu koulun alaisuudessa ja- tiloissa. Esiopetuksen iltapäivähoito tapahtuu samoissa koulun tiloissa kuin esiopetus.
Tarjoamme haastavaa ja vastuullista työtä inspiroivassa ympäristössä. Jokainen työntekijä voi omalla panoksellaan vaikuttaa työympäristöön ja kehittää sitä. Haluamme yhdessä kehittää Pietarsaarta Lasten kaupungiksi.

Tutustu työnantajaan