test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Oulun kaupunki

Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAN määräaikainen tehtävä Pitkäkankaan päiväkodissa ajalle 3.1. - 31.7.2022. Tehtävä sijoittuu työsuhteen alkaessa 1-2 -vuotiaiden lasten ryhmään. Ryhmä sijaitsee osoitteessa Lummintie 15, 90460 Oulunsalo.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 26§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Lisäksi edellytetään joustavuutta, kykyä tarttua haasteisiin ja yhteistyötaitoja. Eduksi luetaan kokemus työskentelystä pienten lasten kanssa.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/12766/2021. Hakemus on toimitettava 2.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/pitkakankaan-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Merja Hulkkonen, p. 050 388 6906 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Pitkäkankaan päiväkoti

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Lummintie 15, 90460 Oulunsalo

Sinulle suositellut työpaikat