Varhaiskasvatuksen opettaja, Rinkelin päiväkoti - Rauman kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Rinkelin päiväkoti - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee 1-3 varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaisiin tehtäviin ajalle 1.8.2019 - 31.5.2020, ensisijaisena sijoituspaikkana Rinkelin päiväkoti. Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Kelpoisuus tehtäviin määräytyy varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26 tai § 75 mukaan.

Tehtävissä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry).

Valitun on toimitettava nähtäväksi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedonsaannista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Rinkelin päiväkodin vs. johtaja Saija Honkaheimo, puh. 044 793 4583, saija.honkaheimo@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen opettaja, Rinkelin päiväkoti, RAU-25-136-19". Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Rinkelin päiväkoti
Osoite: Teollisuuskatu 5, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.

Tutustu työnantajaan