Varhaiskasvatuksen opettaja, S2-opetus - Rauman kaupunki

Varhaiskasvatuksen konsultoivan suomi toisena kielenä -opettajan hakuaikaa jatketaan.

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee varhaiskasvatuksen konsultoivaa suomi toisena kielenä -opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 9.8.2021 alkaen.

Varhaiskasvatuksen konsultoiva suomi toisena kielenä -opettaja vastaa S2-opetuksen sekä kieli- ja kulttuuritietoisten työtapojen kehittämisestä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Hänen vastuulleen kuuluu S2-opetuksen suunnittelu ja järjestäminen monikielisissä lapsiryhmissä, lapsiryhmätyöskentelyyn osallistuminen sekä henkilökunnan ohjaaminen ja konsultointi S2-opetuksessa ja lasten kielitaidon arviointiin liittyvissä asioissa. Varhaiskasvatuksen konsultoiva S2-opettaja osallistuu moniammatilliseen ja huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä verkostoyhteistyöhön.

Arvostamme kokemusta suomi toisena kielenä -opettamisesta, S2-opintoja tai muita kielen kehityksen tukemiseen suuntautuvia opintoja sekä kokemusta vieras- ja monikielisten lasten ja perheiden kanssa työskentelystä. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kokemusta kehittämistyöstä.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26 tai § 75 mukaan. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa tulla täytettäväksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vs. varhaiskasvatusjohtaja Jaana Ahvenjärvi, puh. 044 403 6372, jaana.ahvenjarvi@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen tulee merkitä; "Varhaiskasvatuksen opettaja, S2, RAU-25-56-21".
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat