Varhaiskasvatuksen opettaja, Saarniraivion päiväkoti - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Saarniraivion päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Etsimme joukkoomme positiivista ja kehittämishaluista varhaiskasvatuksen opettajaa. Tehtävät ovat tällä hetkellä 1-5-vuotiaiden ryhmässä, jossa lisäksesi toimii kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.Ryhmä kuuluu kokonaisuuteen joka muodostuu neljästä päiväkotiryhmästä, Suviniityn ryhmäperhepäiväkodista, Suviniityn avoimesta päiväkodista ja kerhoista. Monimuotoinen kokonaisuus mahdolllistaa yhteistyön erilaisten varhaiskasvatusmuotojen kesken. Ryhmä sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella ja lähistöltä löytyvät mm. puistot, kirjasto ja metsä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tehtävässä edellytetään valmiutta itseohjautuvuuteen ja rohkeutta työskennellä erilaisten asiakkaiden kanssa. Hyvät tiimityö- ja vuorovaikutustaidot sekä kehittävä työote antavat mahdollisuuden kehittyä omassa ammatissaan yhdessä tiimin kanssa.

Arvostamme valmiutta työskennellä monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa positiivisella ja sensitiivisellä tavalla jokaisen yksilönä huomioiden. Työtoverina toivomme sinulta joustavuutta, avoimuutta ja halua työskennellä yhdessä sovitun ja yhteisen päämäärän eteen.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Linda Niskanen linda.niskanen@espoo.fi

Saarniraivion päiväkoti
Osoite: Saarniraiviontie 6, 2770,

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan