Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja, Sampaanalan pk - Rauman kaupunki

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.1.-31.5.2023 Sampaanalan päiväkotiin.

Varhaiskasvatuksen opettaja sijoittuu 3-5-vuotiaiden lasten ryhmään.

Varhaiskasvatuksen opettajana tuet ja ohjaat lasten kasvua ja kehitystä sekä tuet kokonaisvaltaista hyvinvointia. Teet yhteistyötä työyhteisösi jäsenten ja lasten huoltajien kanssa päivittäin. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26, § 27, § 75 mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta. Huomioimme 31.12.2022 mennessä kelpoisuuden saavuttavat hakijat (valintapäätös on ehdollinen, kunnes kelpoisuuden osoittava todistus on esitetty).

Tehtävissä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaan.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävät ovat kaupunkikohtaisia ja ne saattavat vielä tulla hoidettaviksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/päiväkodit/sp

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä:
Sampaanalan päiväkodin johtaja Eeva Aho, puh. 044 793 4577, eeva.aho@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, PL 113, 26101 Rauma ja kuoreen merkitä; "Varhaiskasvatuksen opettaja, määräaikainen, Sampaanalan päiväkoti, RAU-25-179-22".
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, varhaiskasvatus, Sampaanalan päiväkoti

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Sampaanalantie 38, 26820 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat