Varhaiskasvatuksen opettaja, sijaisuus, Karamäen päiväkoti - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät Karamäen päiväkodissa.Karamäen päiväkodissa arvostamme avointa, lämminhenkistä, sensitiivistä sekä myönteistä työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti sekä kunnioittavasti. Työskentelemme lasten mielenkiinnonkohteista sekä tarpeista käsin, arvostaen vanhempien osallisuutta ja asiantuntijuutta lastensa asioissa.Karamäen päiväkodissa on lämminhenkinen, kehitysmyönteinen ja toiset huomioiva ilmapiiri, jossa arvostetaan jokaisen työntekijän osaamista, asiantuntemusta ja yksilöllisyyttä.Päiväkoti sijaitsee tällä hetkellä Nuumäen päiväkodin tiloissa väistössä. Uusi Karamäen päiväkoti on rakenteilla. Tällä hetkellä päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää 1-6-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeiden mukaisesti yhteistyössä vanhempien kanssa.Päiväkodin toimintaa ohjaavat valtakunnallinen, Espoon ja päiväkodin omat varhaiskasvatussuunnitelmat.Tervetuloa töihin mukavaan yhteisöön!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta ja lapsilähtöistä työotetta.
Arvostamme myönteistä, iloista asennetta, innostuneisuutta ja kiinnostusta lapsilähtöiseen toimintaan. Arvostamme myös kokemusta työskentelystä monikulttuuristen perheiden ja tukea tarvitsevien lasten kanssa.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Karoliina Rauttu 040 552 1524 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Karamäen päiväkoti
Osoite: Nuumäentie 2, 02710 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan