Varhaiskasvatuksen opettaja, Suurpellon päiväkoti, 2 tehtävää - Espoon kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Suurpellon päiväkoti, 2 tehtävää - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme joukkoomme kahta varhaiskasvatuksen opettajaa vakituiseen työsuhteeseen. Päiväkodissamme on neljä ryhmää 1-5-vuotiaille lapsille ja kaksi esiopetusryhmää. Opettajien tehtävät ovat alle kolme vuotiaiden ja 3-5-vuotiaiden ryhmässä.Arkkitehtonisesti mielenkiintoinen Suurpellon päiväkoti tarjoaa viihtyisän ja monipuolisen oppimisympäristön, jossa lasten osallisuuden myötä toteutuvat leikin ja oppimisen ilo. Yhdessä vanhempien ja alueen yhteisön kanssa rakennettu yhteistyö luo perustan lasten turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Lasten hyvinvoinnista huolehtivat sensitiiviset ja osaavat aikuiset.Olet etsimämme henkilö, jos olet valmis vahvistamaan yhteistä toimintakulttuuriamme, sitoudut yhteisiin kasvatuspäämääriimme, haluat rakentaa kanssamme tiimityötä ja hyvää yhteishenkeä, olet valmis arvioimaan ja kehittämään pedagogiikkaa ja omaa osaamistasi sekä heittäydyt lasten maailmaan ja etsit luovia ratkaisuja.Tervetuloa joukkoomme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksen tuntemista ja osaamista sekä halua kehittää ja kehittyä. Tehtävässä painottuu kokonaisvaltainen suunnittelu, jonka lähtökohtana ovat vasun sisällöt, lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Toimintaa toteutamme porrastaen erilaisissa ryhmissä huomioiden sisätilojen ja ulkotilojen sekä lähiympäristön tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet. Pedagogiikassa painottuvat mm. leikki, kaverisuhteet ja kielen rikas maailma.Lisäksi edellytämme hyviä tiimityö- ja työyhteisötaitoja.
Arvostamme sensitiivisyyttä, positiivista asennetta ja joustavuutta.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Liisa Parrila 043 825 7398 liisa.parrila@espoo.fi tavoitettavissa 29.7.2019

Suurpellon päiväkoti
Osoite: Poppelikuja 4, 02250 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan