Yhteisvoimin Suurpellossa

Suurpellossa korostuu yhteisö ja sen voima. Henkilökunta on läsnä jokaista lasta varten ryhmärajoista tai iästä riippumatta. Lapset muodostavat näin merkityksellisiä suhteita jokaiseen henkilökunnan jäseneen ja saavat sen kautta positiivisia kokemuksia erilaisista ihmisistä.

Lähellä Ihmistä

Nykyaikainen Suurpellon puistokaupunki on alati kasvava yhteisö lähellä niin luontoa, kulttuuria kuin tärkeimpiä palveluita. Asukkaita kannustetaan yhteisöllisyyteen ja alueen oma Suurpelto-seura järjestääkin monia tapahtumia tai tempauksia, joilla ihmisiä tuodaan yhteen.

Kokonaisvaltaisesti Nykypäivää

Suurpellon Päiväkoti ei ole moderni pelkästään ulkomuodoltaan, vaan innovatiivisuus ja nykyaikainen pedagoginen ajattelu on osa päivittäistä arkeamme. Olemme sitoutuneet tukemaan ja vahvistamaan lasten vahvuuksia, ja antamaan heille positiivisen kuvan niin oppimisesta kuin heistä itsestään oppijana. Olemme aina valmiita kehittymään työyhteisönä, joka näkyy arjessa laajana osaamisena tietysti toki edellämainitun vahvuus-pedagogiikan ja positiivisen oppimisen saralla, mutta myös käsityksenä siitä, miten tärkeää lasten sosiaalisten- ja tunnetaitojen kehittyminen on. Ympäristö, jossa lapsen on turvallista kasvaa, on meille sydämenasia.

Projektina Elämä

Oppimista tapahtuu elämän jokaisena hetkenä ja siksi jokainen päivä on meille kokonaisuus. Otamme huomioon lapsia kiinnostavat ilmiöt, joihin pohjaamme toimintaa suunnitellessa. Meille oppiminen on prosessi, johon kuuluu suunnittelua, toteuttamista ja arviointia, ja johon osallistuvat niin lapset kuin aikuiset. Iso osa prosessiluontoista oppimista on myös dokumentointi. Projektien kautta luodaan pedagogisesti merkittäviä dokumentteja, jotka ajavat eteenpäin toiminnan suunnittelua ja arviointia.

Kulttuurien Kirjo

Varhaiskasvatuksessa tavataan enenevissä määrin erilaisia kulttuureja, joka näkyy toisaalta myös lapsiryhmissä, mutta myös henkilökunnan kokoonpanossa. Samalla tavalla myös Suurpelto ja sen päiväkodit ovat monikulttuurisia yhteisöjä, jossa eri valtioista ja lähtökohdista tulevat huoltajat, lapset ja vanhemmat kohtaavat toisensa
Me näemme tämän kulttuurien kirjon korvaamattomana rikkautena, joka antaa meille mahdollisuuden kasvattaa omaa ymmärrystämme ympäröivästä maailmasta. Varhaiskasvatuksessa olemme absoluuttisen tasa-arvoisia ja ymmärtäväisiä toisia kulttuureja, uskontoja tai vähemmistöjä kohtaan.
Huoltajien osallisuuden edistäminen on meidän yhteinen tavoitteemme. Kunnioittava ja arvostava kohtaaminen, sekä huoltajien aito kuuleminen ovat avoimen ja luottamuksellisen yhteistyön perusta. Suurpellon päiväkodissa jokaisella, niin lapsella kuin aikuisella, on lupa sekä oikeus olla täysin oma itsensä.

Työpaikka: Suurpellon päiväkoti

Työaika: 38 h 15 min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi-fi/kasvatus_ja_opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen_toimipaikat/kunnalliset_paivakodit/matinkylaolari/suurpellon_paivakoti

Tutustu työnantajaan

Liisa Parrila puh: 0438257398, Marianna Ahola puh: 0438257401

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Matinkylä-Olarin varhaiskasvatus
Osoite: Poppelikuja 4, 02250 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.