Varhaiskasvatuksen opettaja, Tenavakallion pk - Rauman kaupunki

Rauman kaupungin sivistystoimiala hakee varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaisesti ajalle 3.8.2020 - 31.5.2021, ensisijaisena sijoituspaikkana Tenavakallion päiväkoti. Varhaiskasvatuksen opettaja sijoittuu 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmään.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26 tai § 75 mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta. Ennen 1.7.2020 kelpoisuuden saavuttavat hakijat huomioidaan.

Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Kvtes:n mukaisesti.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/loader.html.stx?path=/channels/public/www/ork/fi/structured_nav/asiakaspalvelu/rikosrekisteri/rikostaustaote

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/päiväkodit/tp

Tutustu työnantajaan

Tenavakallion päiväkodin vt. johtaja Kirsi Viljanen, puh. 044 793 4587, kirsik.viljanen@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma ja kuoreen merkitä; "Varhaiskasvatuksen opettaja, Tenavakallion pk, RAU-25-68-20". Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Rauman kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Tenavakallion päiväkoti
Osoite: Lensunkalliontie 5, 26660 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.