Varhaiskasvatuksen opettaja, Tiilikangas - Sotkamon kunta

Varhaiskasvatuksen opettaja, Tiilikangas - Sotkamon kunta

Varhaiskasvatuksen opettajan määräaikainen tehtävä Tiilikankaan päiväkodissa 01.08.2019-31.7.2020. Haemme iloiseen ja aktiiviseen joukkoomme varhaiskasvatuksen opettajaa, jonka tehtävään kuuluu sisarusryhmän kokopäiväpedagogiikan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä vastaaminen. Tiimiin kuuluu myös kaksi lastenhoitajaa ja päiväkotiapulainen.

Kelpoisuusehtona on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja sekä kykyä kohdata lapsi sensitiivisesti.
Uuden vasun mukaista osallistavaa ja kehittävää työotetta pääset käyttämään omassa tiimissä, työyhteisössä ja koko Sotkamon varhaiskasvatuksen kehittämistyössä. Innostuneesti työskentelevä pedatiimi ja Sotkamon varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiset vakaillat tukevat toimintakulttuurin kehittämistyötä Kuntavasu2019:n hengessä. Arvostamme pitkäjänteisyyttäsi, idearikkauttasi ja toisaalta kykyäsi tarttua hetkeen, kuin myös haluasi tukea kunkin lapsen ja ryhmän kehitystä ja oppimista leikkipedagogisin menetelmin, rakennettuja tiloja ja luontoa oppimisympäristönä käyttäen. Aikuisten ja eri-ikäisten lasten muodostaman yhteisön luominen sellaiseksi, että isot oppivat pieniltä ja pienet isoilta, on tässä tehtävässä kullanarvoista. Kerrothan mahdollisesta erityisosaamisestasi

Lisätietoja

http://www.sotkamo.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat vs. päiväkodinjohtaja Minna Piirainen, minna.h.piirainen@sotkamo.fi, 044 7502729ja kasvatusjohtaja Ville Manninen, ville.manninen@sotkamo.fi, 044 750 2298.

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut
Osoite: Tiilikankaantie 1, 88600 Sotkamo

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen.
Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagoltaan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.
Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Sotkamon kunta on savuton työpaikka.
Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!

Tutustu työnantajaan