Varhaiskasvatuksen opettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Vakituinen varhaiskasvatuksen opettaja, Parolanpolun päiväkoti alkaen 2.8.2021.

Työtämme ohjaa Turun vasu ja positiivinen pedagogiikka. Päiväkodin lisäksi toimipisteeseen kuuluvat Lyseon esiopetus sekä avoin- ja kerhotoiminta. Päiväkodissamme on paljon monikulttuurisia lapsia sekä tukea tarvitsevia lapsia. Päiväkodilla on oma kieli- ja kulttuuripainotteinen opettaja, joka työskentelee eri ryhmissä S2 lasten tarpeiden perusteella.

Tiimityö- ja vuorovaikutustaidot ovat työhön kuuluvia perusedellytyksiä.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslaki (540/2018) § 26 / § 27.

Tehtävään valitun on toimitettava selvitys terveydentilastaan (KVhL 7 §) ennen palvelussuhteen alkamista ja rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Työsuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus

Tutustu työnantajaan

Päiväkodinjohtaja Anne Mikkonen p. 050 553 2452
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Sivistystoimialan kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Parolanpolun päiväkoti
Osoite: 20360 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Sinulle suositellut työpaikat