Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja - Tuusulan kunta

Tuusula - tekemisen taidetta!


Tuusulan varhaiskasvatuspalvelut seuraavat aikaansa ja toimii kekseliäällä ja innovatiivisella tavalla yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Haemme varhaiskasvatuspalveluihin uudelleen varhaiskasvatuksen opettajia toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin 2.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävien ensisijaiset sijoituspaikat ovat:

  • Neitoperhon päiväkoti, 1 varhaiskasvatuksen opettajaa
  • Rykmentintien päiväkoti, 2 varhaiskasvatuksen opettajaa
Sinulla on mahdollisuus tulla kehittämään toimintansa aloittavan pienen päiväkodin toimintakulttuuria. Sensitiivisyys, vankat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, vasun mukaiset työtavat sekä pikkulapsipedagogiikan osaaminen ovat edellytys tehtävän menestykselliselle hoitamiselle.

Odotamme sinulta kehittävää työotetta pikkulapsipedagogiikkaan, lapsen osallisuuteen ja leikkiin. Arvostamme tunnetaito-osaamista, osaamista pedagogisessa dokumentoinnissa ja tiimijohtajuudessa sekä positiivisen pedagogiikan työmenetelmien hallintaa.

Tarjoamme mielenkiintoista työtä ammattitaitoisessa työyhteisössä, jossa toimiva arki perustuu vasun mukaisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Työsi tukena ovat varhaiskasvatuksen erityisopettaja, päiväkodin johtaja ja varajohtaja, eri alojen resurssiopettajat ja -sosionomit sekä työterveyshuollon monipuoliset palvelut. Osaamisen tueksi tarjoamme monipuolista koulutusta. Henkilöstöllämme on myös etuja liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajan peruspalkka on 2836,11 eur/kk. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. Tehtävien täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, 60 opintopistettä tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty em. opinnoilla. Osaan tehtävistä vaaditaan esiopetuspätevyys. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta. Mikäli hakukuulutuksen vaatimia tehtävän kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi, voimme huomioida myös ei kelpoiset hakijat, jolloin osa tehtävistä täytetään määräaikaisena.

Lisätietoja Neitoperhon päiväkodista antaa päiväkodin johtaja Tiina Vesimäki, p. 040 314 3362 tai sp. tiina.vesimaki@tuusula.fi ja Rykmentintien päiväkodista päiväkodin johtaja Anita Tanttu, p. 040 314 4483 tai sp. anita.tanttu@tuusula.fi.

Tehtävään valitun on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi, 504/2002).

Jätä hakemuksesi sähköisesti 9.12.2022 klo 17.00 mennessä osoitteessa: www.tuusula.fi/tyopaikat. Kerro hakemuksessasi, mihin päiväkotiin olet ensisijaisesti hakemassa. Liitä hakemukseen mukaan myös ansioluettelosi sekä videoesittely itsestäsi. Haastatteluun kutsutuille lähetämme täydentävän etätehtävän. Tehtävät on julistettu uudelleen haettavaksi vähäisestä hakijamäärästä johtuen. Aiemmin tehtävää hakeneet huomioidaan tässä haussa.

Tutustu työnantajaan
  • Tuusulan kunta
  • Työpaikka
  • tuusula-4336
  • 23.11.2022 - 9.12.2022 17:00
  • KuntaTuusulaUusimaa

Sinulle suositellut työpaikat