Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettaja, Uotilan pk - Rauman kaupunki

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen sijaisuustehtävään ajalle 1.8.2023-30.6.2024 Uotilan päiväkotiin.

Varhaiskasvatuksen opettaja sijoittuu ensisijaisesti alle 3-vuotiaiden lasten ryhmään.

Uotilan päiväkoti on 3-ryhmäinen päiväkoti Raumalla. Päiväkodissa toimii integroitu pienryhmä, joka on 12-paikkainen, näistä 5 on tarkoitettu tukea tarvitseville lapsille. Päiväkoti on auki maanantaista perjantaihin klo 6.30-17.00.

Varhaiskasvatuksen opettajana tuet ja ohjaat lasten kasvua ja kehitystä sekä tuet kokonaisvaltaista hyvinvointia. Teet yhteistyötä työyhteisösi jäsenten ja lasten huoltajien kanssa päivittäin. Vastaat varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuuden suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta. Huomioimme 30.6.2023 mennessä kelpoisuuden saavuttavat hakijat (valintapäätös on ehdollinen, kunnes kelpoisuuden osoittava todistus on esitetty).

Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaan.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/päiväkodit/lensun-päiväkoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä:
Uotilan päiväkodin johtaja Marika Knuutila puh. 044 793 4576, marika.knuutila@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, PL 113, 26101 Rauma, kuoreen merkintä "Varhaiskasvatuksen opettaja, sijaisuus, Uotilan päiväkoti, RAU-25-109-23".
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Uotilan päiväkoti

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 1600 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita.


Osoite: Siilotie 3, 26510 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat