Varhaiskasvatuksen opettaja/varajohtaja - Lahden kaupunki

Etsimme Kaarikadun päiväkotiin ajalle 9.8.2021 - 31.8.2022 VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA, joka toimii varajohtajana. Jos sinulla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, olet oma-aloitteinen ja aikaansaava, saatat olla etsimämme henkilö.

Kaarikadun päiväkoti tarjoaa hoitoa lapsille, joilla on vuorohoidon tarve. Päiväkodissa on kahdeksan lapsiryhmää, jotka ovat kaikki vuorohoitoryhmiä. Meille on sydämen asia tehdä vuorohoitoa ja tarjota lapselle paikka, jossa hänellä on hyvä olla kaikkina vuorokauden aikoina.

Varajohtajan tehtävänä on toimia päiväkodinjohtajan sijaisena johtajan ollessa estynyt. Arjen organisoinnin tukena toimiminen on oleellinen osa tehtävää, samoin turvallisuuteen liittyvät asiat. Työvuorosuunnittelu, ohjelmistojen ja sähköisten välineiden tuki ja päiväkodinjohtajan muut erikseen määräämät tehtävät sisältyvät myös varajohtajan tehtäviin. Tehtävään ei sisälly lapsiryhmätyöskentelyä.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslaissa määritellyt kelpoisuusehdot. Eduksi luetaan kokemus vuorohoidosta ja esimiestyöstä sekä työvuorosuunnittelusta.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköisen hakemuksesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ennen tehtävän vastaanottamista. Koeaika on 6 kuukautta. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Hakemukset Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta viimeistään 23.6.2021 klo 15.00.

Varhaiskasvatus kuuluu sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/paivakodit/kaarikadun-paivakoti/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja Petri Salminen puh. 050 398 5478

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kaarikadun päiväkoti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kerinkallionkatu 6, 15520 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat