Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtaja - Oulun kaupunki

Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA-VARAJOHTAJAN määräaikainen tehtävä Tuulikellon päiväkodissa ajalle 7.1. - 9.11.2021.

Varhaiskasvatuksen opettaja-varajohtajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Eduksi luetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto ja englannin kielen taito.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/12209/2020. Hakemus on toimitettava 27.11.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://ouka.fi/oulu/tuulikellon-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa päiväkodin johtaja Eeva Kaisto, p. 044 703 5351 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Tuulikellon päiväkoti
Osoite: Teknologiantie 8 C, 90590 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.