Varhaiskasvatuksen opettaja, Vilttihattu päiväkoti - Mikkelin kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettaja, Vilttihattu päiväkoti - Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen opettajan vakinainen työsopimussuhteinen tehtävä vuoropäiväkoti Vilttihatussa 1.8.2019 alkaen.

Vuoropäiväkoti Vilttihatussa on kaksi esiopetusryhmää, yksi pienryhmä, 4-5 -vuotiaiden ryhmä, 3-4 -vuotiaiden ryhmä ja 0-2 -vuotiaiden ryhmä. Päiväkoti on auki 24/7.

Vilttihatussa kukin varhaiskasvatuksen opettaja tekee vuorollaan viikonlopun sekä aamu- ja iltavuoroja. Tehtävä sijoittuu aluksi joko pienryhmään tai 4-5 -vuotiaiden ryhmään.

Työsuhteen alkaessa sijoituspaikka on Vilttihattu päiväkoti, työsuhteen aikana työyksikkö voi muuttua.

Päiväkodin kotisivut: peda.net/mikkeli/varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin kuuluu päävastuu lasten opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta sekä lapsiryhmän toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja arvioinnista. Varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi.

Vuorohoidossa työskentely vaatii joustavuutta ja organisointikykyä muuttuvissa olosuhteissa. Vuorohoidon pedagoginen osaaminen katsotaan eduksi. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. .

Työaika on yleistyöaika, keskimäärin 38,75 tuntia/viikko.

Kelposuusehtona on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännökseen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005). Esiopetuskelpoisuus katsotaan eduksi.

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän aloittamista sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
http://www.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

Päiväkodinjohtaja Anne Jukarainen
Puh. 050 581 2369
sähköposti: anne.jukarainen(at)mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, Varhaiskasvatus, Päiväkodit, Vilttihattu
Osoite: Ahonkatu 2, 50100 Mikkeli

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.
Mikkelin kaupungissa työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 55.000 asukkaan palveleminen.
Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.
Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi

Tutustu työnantajaan