Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus, Nummen pk - Rauman kaupunki

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa määräaikaiseen tehtävään 1.2.-12.12.2023 Nummen päiväkotiin.

Varhaiskasvatuksen opettaja sijoittuu 2-3-vuotiaiden lasten ryhmään. Tehtävä on sijaisuustehtävä ja se saattaa jatkua kevätkaudelle 2024.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26, § 27 tai § 75 mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kelpoisuuden osoittavasta todistuksesta. Huomioimme 1.2.2023 mennessä kelpoisuuden saavuttavat hakijat (valintapäätös on ehdollinen, kunnes todistus kelpoisuudesta on esitetty).

Tehtävässä noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa. Palkka- ja palvelussuhdeasiat määräytyvät Ovtes:n mukaan.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisessä järjestelmässä (www.rauma.fi/rekry). Tehtävä on kaupunkikohtainen ja se saattaa vielä tulla hoidettavaksi toimialan sisäisin järjestelyin.

Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Lisätietoja

http://www.rauma.fi
https://peda.net/rauma/päiväkodit/nummen-päiväkoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja:
Nummen päiväkodin johtaja Suvi Kaukainen, puh. 044 793 5157, suvi.kaukainen@rauma.fi
Mahdolliset paperihakemukset os. Rauman kaupunki, sivistystoimiala, Kanalinranta 3, PL 113, 26101 Rauma ja kuoreen merkitä; "Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus, RAU-25-177-22".
Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisessa haastattelutilaisuudessa.

Lisätietoja

Rauman kaupunki, sivistystoimiala, varhaiskasvatus, Nummen päiväkoti

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Meijerikatu 4, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat