Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä - Liperin kunta

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä - Liperin kunta

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa esiopetukseen määräaikaiseen tehtävään ajalle 2.9.2019 - 30.6.2020. Esiopetus toteutetaan koulujen yhteydessä joustavana esi- ja alkuopetuksena yhdessä 1 lk -2 lk kanssa. Tavoitteena joustavassa esi- ja alkuopetuksessa on lasten yksilöllinen eteneminen oppimisen polulla. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa toiminta on lapsilähtöistä ja toiminnallista. Luokanopettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat työskentelevät samanaikaisesti ja lapset toimivat pienryhmissä oman etenemistahdin mukaisesti.

Odotamme opettajalta tavoitteellista esiopetussuunnitelman mukaista toimintaa ja yhdessä luokanopettajien kanssa työskentelyä joustavissa ryhmissä.

Sijoituspaikka on Viinijärven esiopetus, jossa elokuussa aloittaa 29 esioppilasta, kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja lähihoitaja.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään esiopetuksessa on soveltuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) ja tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä joko yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut opinnot tai kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 11 §:ssä tarkoitetut 60 opintopisteen (35ov) laajuiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai lastentarhanopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus.

Tehtävissä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä Liperin kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Työ alkaa: 2.9.2019
Palkkaus: KVTES:n mukainen
Työaika: 38,75

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.

Lisätietoja

http://www.liperi.fi

Hyvinvointivastaava -varhaiskasvatuksen johtaja
Sirkka Helisten
p. 0407660940 tai
sähköpostilla etunimi.sukunimi@liperi.fi

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Liperi

Liperi on kolmen taajaman ja 12 450 asukkaan kaunis ja elinvoimainen kunta Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Liperin kunnan palveluksessa on noin 500 eri alojen ammattilaista. Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutusmahdollisuuksiin tarjoamalla hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tule osaavaan joukkoomme, tervetuloa Liperiin!

Tutustu työnantajaan