Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät (3) - Liperin kunta

Liperi varhaiskasvatuksessa on avoinna varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä.

Puolivälin päiväkoti sijaitsee Ylämyllyllä, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Päiväkoti on vuoropäiväkoti, jossa on kolme 0-4 -vuotiaiden ryhmää ja kaksi 5-6 -vuotiaiden ryhmää. Opettajat tekevät pääsääntöisesti päivävuoroja. Päiväkodin pihassa on erillinen kota, jossa ryhmät voivat toimia ulkotoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Viinijärven päiväkoti sijaitsee Viinijärven taajamassa koulun kanssa samassa kiinteistössä. Päiväkodissa on kaksi 0-4 -vuotiaiden ryhmää, kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmä ja esiopetusryhmä.

Päiväkodeissa toiminta on hyvin monipuolista, sinne on valmistunut omat kirjastot tukemaan lasten lukuinnostusta ja monilukutaitoa, joka on yksi merkittävä tulevaisuuden taito. Musiikki- ja taidekasvatukseen meillä on käytettävissä musiikki- ja taidekasvattajia sekä elokuussa on käynnistynyt teknologian kehittämishanke. Teknologia on monessa mukana, tutkivaan oppimiseen siitä saa hyvän työvälineen.

Jos olet varhaiskasvatuksen opettaja, joka haluaa kehittää monipuolista varhaispedagogiikkaa ja hyödyntää omia vahvuuksia työssä, niin laita hakemus tulemaan.

Odotamme sinulta tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ja kehittävää työotetta. Odotamme, että sinulla on näkemystä ja osaamista lapsen kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta sekä opettajajohtajuudesta tiimissä. Päiväkodin johtaja ja varhaiskasvatuksen opettaja toteuttavat toiminnan arviointia ja kehittämistä yhdessä jaetun johtajuuden periaatteiden mukaisesti.

Tehtävien ensisijaiset sijoituspaikat ovat Puolivälin ja Viinijärven päiväkodit. Kaikki päiväkotiryhmät ovat 0-5 -vuotiaiden sisarusryhmiä ja toiminta perustuu pienryhmäpedagogiikkaan sekä vertaisoppimiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 540/2018).

Tehtävissä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä Liperin kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Palkkaus: KVTES:n mukainen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.

Lisätietoja

http://www.liperi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen johtaja
Sirkka Helisten
p. 0407660940 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@liperi.fi

Lisätietoja

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus

Liperi on kolmen taajaman ja 12 450 asukkaan kaunis ja elinvoimainen kunta Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Liperin kunnan palveluksessa on noin 500 eri alojen ammattilaista. Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutusmahdollisuuksiin tarjoamalla hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tule osaavaan joukkoomme, tervetuloa Liperiin!


Osoite: Varolantie 3, 83100 Liperi

Sinulle suositellut työpaikat