test
Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä - Lappeenrannan kaupunki

Haemme Lappeenrannan kaupungin päiväkoteihin varhaiskasvatuksen opettajia määräajaksi täytettäviin tehtäviin ja sijaisuuksiin.

Täytettävät tehtävät päiväkodeittain:

Hovinpellon päiväkoti
- Varhaiskasvatuksen opettaja 10.1. - 3.6.2022

Keltun päiväkoti
- Varhaiskasvatuksen opettaja 26.1. - 3.6.2022 (työajat vaihtelevat ma - pe klo 6.00 - 20.00 välisellä ajalla)

Pontuksen päiväkoti
- Varhaiskasvatuksen opettaja 10.1. - 3.6.2022

Toivomme, että sinulla on kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä. Pidämme tärkeänä lasten osallisuutta tukevaa, yhteisöllistä ja kehittävää työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Henkilöstölle on tarjolla runsaasti maksutonta täydennyskoulutusta myös omalla paikkakunnalla. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehdimme muun muassa kehittämällä työolosuhteita ja järjestämällä perehdytystä ja työnohjausta.

Kelpoisuusvaatimukset:

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan. Myös valmistumassa olevat varhaiskasvatuksen opettajat voidaan ottaa huomioon.

Tehtävissä noudatetaan koeaikaa.

Hakeminen ja hakuaika:

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti Internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Haastatteluun voidaan kutsua ja sijaisuuteen voi tulla valituksi vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakuaika päättyy 2.12.2021 klo 15.00.

Ennen työsopimuksen tekemistä tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002) sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi
http://www.lappeenrantaan.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hovinpellon päiväkodin johtaja Sini Koskela, puh. 040 183 4433
Keltun päiväkodin johtaja Kirsi Skyttä, puh. 0400 163 299
Pontuksen päiväkodin johtaja Pia Heikura, puh. 0400 540 780
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi

Lisätietoja

Lappeenrannan kaupunki, varhaiskasvatus

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.

Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.

Vuoden 2017 alussa tiivistetty ja kevennetty kaupungin organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään maakuntahallinnon rinnalla seudullisesti, mutta samalla kansainvälisesti 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Joukkoomme kuuluu 1800 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Lappeenranta on savuton työpaikka.


Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Sinulle suositellut työpaikat