Varhaiskasvatuksen opettajan toimi - Haapaveden kaupunki

Haemme Haapaveden kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan toimeen.

Onnimannin päiväkoti on vuonna 2014 valmistunut hirsipäiväkoti. Onnimannin päiväkodissa on kuusi lapsiryhmää, joista kaksi on vuorohoidonryhmiä. Varhaiskasvatuksen toimi on avoinna vuororyhmässä. Onnimanni sijaitsee rauhallisella paikalla, Haapaveden vanhan pappilan puutarhan kupeessa. Haapavetisessä varhaiskasvatuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutuksen laatuun ja varmistetaan lapsen oikeus sensitiiviseen ja lämpimään kohtaamiseen aikuisen kanssa. Varhaiskasvatuksen opettaja vastaa lapsiryhmän opetus-, kasvatus- ja hoitotehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän osallistuu ryhmän toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja arviointiin yhdessä tiiminsä kanssa. Työ vuororyhmässä on vaihtelevaa ja odotamme varhaiskasvatuksen opettajalta positiivista ja joustavaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ja kelpoisuutta osoittavat opinto- ja työtodistukset tulee toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Tehtävään valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993)
6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

Päiväkodin johtaja Liisa Koponen, puh. 044 7591 287
Varhaiskasvatuspäällikkö Outi Pudas, puh. 044 7591 281
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)haapavesi.fi

Haapaveden kaupunki, Sivistys, Varhaiskasvatus
Osoite: Kirkkotie 15, 86600 Haapavesi

Haapavesi on n. 7000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.