Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden varhaiskasvatusta ja esiopetusta!

Meillä on avoinna 10 varhaiskasvatuksen opettajan tehtävää yhteistyökykyisille ja kehittämishaluisille varhaiskasvatuksen ammattilaisille toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin 10.8.2020 alkaen. Haemme varhaiskasvatuksen opettajia, joilla on esiopetuskelpoisuus.

Tarjoamme dynaamisen työyhteisön, jossa on tekemisen meininkiä. Varhaiskasvatuksessamme on vireillä monia erilaisia hankkeita, joissa pääset kehittämään työtäsi. Toimintamme perustuu ratkaisukeskeiseen työotteeseen sekä lapsia ja perheitä osallistavaan työskentelyyn. Varhaiskasvatuksessamme toimitaan viidellä alueella ja kunnallisia päiväkoteja on 17.

Työssäsi vastaat lapsiryhmän pedagogisesta toiminnasta edistäen lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä työyhteisösi ja perheiden kanssa. Lappeenrannassa kaikissa yli kolmevuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Jokaisessa päiväkodissa työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukemassa varhaiskasvattajien työtä. Työn tukena on tarvittaessa myös varhaiskasvatuksen moniammatillinen asiantuntijatiimi (Varma-tiimi).

Toivomme, että sinulla on kokemusta varhaiskasvatuksen opettajan työstä. Arvostamme laaja-alaista osaamista sekä syventyneisyyttä esim. liikuntaan, musiikkiin, eri kielten opettamiseen tai luonnossa toimimiseen. Odotamme sinulta hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi toivomme aktiivisuutta, ennakkoluulottomuutta, sekä innostuneisuutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle on tarjolla runsaasti maksutonta täydennyskoulutusta myös omalla paikkakunnalla. Henkilökunnan hyvinvoinnista huolehditaan muun muassa kehittämällä työolosuhteita ja järjestämällä perehdytystä ja työnohjausta.

Toimien ensimmäisistä sijoituspaikoista päätämme myöhemmin.

Kelpoisuusehdot

Varhaiskasvatuksen opettajien toimien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät varhaiskasvatuslain 540/2018 mukaan.

Hakeminen ja hakuaika

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin.

Haastatteluun voidaan kutsua ja valituksi voi tulla vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä. Haastattelut ovat maaliskuun aikana.

Hakuaika päättyy 21.2.2020 klo 15.00.

Toimet täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Ennen työsopimuksen tekemistä tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002) sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Lisätietoja

http://www.lappeenranta.fi

Tutustu työnantajaan

Toimia koskeviin kyselyihin vastaavat varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki, puh. 040 506 7309 ja varhaiskasvatuksen suunnittelija Anne Kouvo-Suutari, puh. 040 847 7643.

Varhaiskasvatus
Osoite: Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Lappeenrannan kaupungin organisaatiossa työskennellään ketterästi ja asiakaslähtöisesti yli hallinnollisten rajojen.

Asiakokonaisuuksiin keskittyvät konsernihallinnon tiimit tuottavat palveluja toimialoille, joiden keskinäisellä yhteistyöllä edistetään asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja seudullista elinvoimaisuutta.

Yhteistyö Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja elinkeinoelämän kanssa on keskeistä kaikilla toimialoilla varhaiskasvatuksesta yrityspalveluihin asti. Suomen ilmastopääkaupungissa suunnannäyttäjänä on kestävä kehitys.

Vuoden 2017 alussa tiivistetty ja kevennetty kaupungin organisaatiorakenne on luotu tulevaisuuden kaupungille, joka on valmiina työskentelemään maakuntahallinnon rinnalla seudullisesti, mutta samalla kansainvälisesti 2030-luvulle yltävän strategiansa mukaisesti.

Kaupungin organisaatio jakautuu konsernipalveluihin, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialaan sekä elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialaan. Kaupunkikonserniin kuuluu lisäksi yhtiöitä ja yhteisöjä. Kaikkiaan organisaatiossa työskentelee noin 2200 osaajaa.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta, sekä nuorisotoiminnasta ja liikunta- ja kulttuuripalveluista.

Joukkoomme kuuluu 1700 osaajaa, jotka luovat perustaa lappeenrantalaiselle hyvinvoinnille, sivistykselle ja elinvoimalle. Arvojamme ovat oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, yhdenvertaisuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Nimilyhenteemme HySi kuvaa keskeistä toimintatapaamme eli kannustamista. Hyvä Sie!

Lappeenranta on savuton työpaikka.