Varhaiskasvatuksen opettajia - Jyväskylän kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettajia - Jyväskylän kaupunki

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatusta ja esiopetusta antavat päiväkodit ja perhepäivähoitajat sekä kerhot ja perhepuistot. Lasten ja perheiden kaupunkina meille rakentuu jatkuvasti uusia päiväkoteja ja päiväkotikouluja. Kehitämme palvelua ja pedagogiikkaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita sekä uusia opetussuunnitelmia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Meille lasten ja perheiden osallisuus on tärkeä asia. Jyväskylän laajan koulutustarjonnan ansiosta meillä on osaava ja pätevä henkilökunta.

Nyt haemme varhaiskasvatuspalveluihin

20 VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAA

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Tehtävistä osa on pidennetyn aukioloajan päiväkodeissa. Vuorohoitotyöhön hakeutuvat sitoutuvat vuorohoidon kehittämiseen ja vuorotyöhön. Osa tehtävistä on myös osa-aikaisia, joissa työaika on 50%.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on varhaiskasvatuslain 240/2018 26§:n mukaan vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen mukaiset hakijat.

Tehtävien sijoituspaikat selviävät rekrytoinnin loppuvaiheessa. Hakemuksessa voit valita ne alueet, joista olet ensisijaisesti kiinnostunut.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietojen antajat:

Päiväkodin johtajat: Marjo Honkonen, puh. 014 266 3228, Kati Laaksonen puh. 014 266 3191, Mika Mäntyvaara puh. 014 266 3265, Anne Niemeläinen puh. 014 266 3283, Tuula Ollanketo puh. 014 266 3158, Teijo Paananen puh. 014 266 3208, Minna Pajala puh. 014 266 3268, Johanna Pajunen puh. 014 266 4937, Paula Valkama puh. 014266 3212, Ulla Puusaari puh. 014 266 3115, Elina Kylmälahti puh. 014 266 3379, Anita Siltanen puh. 014 266 3278, Taina Rikama-Koskinen puh. 014 266 3324, Saija Riihinen puh. 014 266 3189 ja Jonna Suominen puh. 014 266 1723

Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi (Johanna Pajunen: johanna.m.pajunen@jyvaskyla.fi)

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Päiväkodinjohtajien yhteystiedot ilmoitustekstissä.

Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan