Varhaiskasvatuksen opettajien tehtävät (4) - Liperin kunta

Työyhteisössämme on useita määräaikaisia varhaiskasvatuksen opettajien sijaisuuksia. Löytyisikö näistä sinua kiinnostava tehtävä?

Yksi tärkeä arvomme on kestäväkehitys ja luonto ja luonnossa liikkuminen lasten kanssa. Liperin varhaiskasvatus on saanut Green Care laatusertifikaatin. Musiikki ja taidekasvatus ovat ensi vuonna toiminnassamme painopistealueita hankerahoitusten kautta. Päiväkodeissa pyörivät muskarit ja jokaisella päiväkodilla on taidekasvattaja.

Oletko sinä varhaiskasvatuksen opettaja, joka haluaisit jakaa kanssamme edellä mainitut arvot ja työskennellä lasten kanssa heidän kasvua, kehitystä ja oppimista edistäen.

Odotamme sinulta tavoitteellista varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa ja kehittävää työotetta. Odotamme, että sinulla on näkemystä ja osaamista lapsen kasvatuksen ja opetuksen toteuttamisesta sekä opettajajohtajuudesta tiimissä.

Tehtävien ensisijaiset sijoituspaikat ovat Liperin, Lautasuon, Taikametsän ja Puolivälin päiväkodit. Päiväkotiryhmät meillä ovat 0-5 -vuotiaiden sisarusryhmiä ja toiminta perustuu pienryhmäpedagogiikkaan sekä vertaisoppimiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lastentarhanopettaja) tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (60 op varhaiskasvatusopintoja) tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esimerkiksi lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 540/2018).

Tehtävissä noudatetaan 1- 4 kk koeaikaa.

Kaikki määräaikaiset varhaiskasvatuksen opettajien tehtävät alkavat 4.1.2021.
Sijaisuudet päättyvät seuraavasti: Liperin päiväkodilla 28.9.2021, Lautasuon päiväkodilla 28.5.2021, Taikametsän päiväkodilla 31.3.2021 ja Puolivälin päiväkodilla 31.7.2021.

Tehtävään valitun on esitettävä Liperin kunnan työterveyshuollon antama lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101 Liperi.

Lisätietoja

http://www.liperi.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen johtaja
Sirkka Helisten
p. 0407660940 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@liperi.fi

Liperin kunta, Hyvinvointipalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Varolantie 3, 83100 Liperi

Liperi on kolmen taajaman ja 12 450 asukkaan kaunis ja elinvoimainen kunta Joensuun kupeessa Pohjois-Karjalassa. Liperin kunnan palveluksessa on noin 500 eri alojen ammattilaista. Meille jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Panostamme henkilökunnan työhyvinvointiin ja koulutusmahdollisuuksiin tarjoamalla hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Tule osaavaan joukkoomme, tervetuloa Liperiin!