Varhaiskasvatuksen perheohjaaja - Loimaan kaupunki

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja ajalla 3.8.2020-31.5.2021.

Perheohjaaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatusyksiköiden ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa sekä monialaisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Perheohjaajan tehtävään kuuluu varhaiskasvatuksen piirissä olevien lapsiperheiden vanhemmuuden tuki, ohjaus ja neuvonta. Perheiden kanssa tehtävä työ on lapsiperheiden voimavarojen, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemista arjessa. Perheohjaus on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua, jonka tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja lapsiperheiden elämänhallintaa ja hyvinvointia.

Edellytämme kokemusta työskentelystä varhaiskasvatuksen ja perheohjauksen parissa.

Työ edellyttää:
-taitoa ja kykyä työskennellä erilaisten lasten, perheiden ja muuttuvien tilanteiden kanssa
-lapsen kasvatusta ohjaavien palveluiden tuntemusta
-tietoa lasten kasvusta ja kehityksestä sekä taitoa heidän kohtaamiseensa
-kykyä käyttää erilaisia työskentelymenetelmiä

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi sosionomi AMK tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.
Valitun tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.loimaa.fi

Tutustu työnantajaan

varhaiskasvatusjohtaja Heidi Kauti
027611420
sähköposti: etunimi.sukunimi@loimaa.fi

Loimaan kaupunki
Osoite: Ylistaronkatu 36, 32200 Loimaa

Loimaa on 16.000 asukkaan sujuvien palvelujen seutukaupunki ja kasvun paikka yrityksille keskellä Lounais-Suomea.