Varhaiskasvatuksen perhetutor - Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen perhetutorin tehtävää Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan hankkeeseen toimintavuodeksi 2020-2021.

Hanke on varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Tehtävät täytetään 1.9.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2021 asti. Toinen tehtävä sijoittuu päiväkoteihin, toinen perhepäivähoitoon.
Hankkeessa kehitetään lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja ennaltaehkäisevää varhaista tukea perheille. Olemassa olevien tunne- ja vuorovaikutusmenetelmien syventämistä ja juurruttamista arkeen ja menetelmien käytön suunnittelua tehdään yhdessä kasvatushenkilöstön kanssa. Toteutus tapahtuu tilanteen mukaan ryhmissä tai yksilötasolla.

Perhetutorit tukevat kasvatusvastuullisten työntekijöiden työparityöskentelyä; konsultointi, suunnittelu ja kehittäminen (mm. vasut ja Lapset Puheeksi-keskustelut). Tutorit selvittävät kasvatushenkilöstölle matalan kynnyksen palveluohjauksen rakenteita ja ohjaavat henkilöstöä tekemään monialaista yhteistyötä. Hankkeen aikana perhetutorit kohtaavat huoltajia varhaiskasvatuksen arjessa, vanhempainilloissa, vasukeskusteluissa ja Lapset Puheeksi-keskusteluissa.
Tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen sekä Lapset puheeksi -vuorovaikutuksen kehittäminen on ollut Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen painopisteenä jo useita vuosia. Henkilöstölle tarjotaan asiaan liittyvää koulutusta ja erityisesti varhaiskasvatukseen on toimintaa tukevaa materiaalia. Tule mukaan kehittämään Mikkelin lasten ja perheiden hyvinvointia!

Edellytämme hakijalta sosionomin (amk) koulutusta, tunne- ja vuorovaikutustaitojen ohjaamisen menetelmällistä osaamista sekä työkokemusta varhaiskasvatuksesta ja perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Työnantaja tarjoaa Lapset puheeksi -koulutukseen, mikäli valitulla ei ole sitä ennestään.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko. Työaika sijoittuu 8.00-17.00 välille, jonkin verran voi olla ilta-aikaan sijoittuvaa työtä. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 2378,67 euroa ja mahdolliset työkokemuslisät.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika on 22.7. - 14.8.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastattelut järjestetään elokuussa viikolla 33. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja

http://ww.mikkeli.fi
http://www.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuksen perhetutor Sara Sistonen
Puh. 0401294865
Sähköposti: sara.sistonen(at)sivistys.mikkeli.fi
Päiväkodin johtaja Anne Jukarainen
Puh. 050 581 2369
Sähköposti: anne.jukarainen(at)sivistys.mikkeli.fi
Kehittämispäällikkö Aila Marjamaa
Puh. 040 129 4522
Sähköposti: aila.marjamaa(at)sivistys.mikkeli.fi
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Leila Korhonen (30.7. asti)
Puh. 040 741 7053
Sähköposti: leila.korhonen(at)sivistys.mikkeli.fi

Mikkelin kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 53.000 asukkaan palveleminen. Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka. Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi