Varhaiskasvatuksen psykologi - Oulun kaupunki

Varhaiskasvatuksen psykologi - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa on haettavana VARHAISKASVATUKSEN PSYKOLOGIN tehtävä ajanjaksolle 1.8.2019 - 31.12.2020. Haettavana oleva tehtävä liittyy varhaiskasvatuksessa käynnistyvään Opetushallituksen rahoittamaan kehittämishankkeeseen, jossa yhtenä kehittämiskohteena on varhaiskasvatuksen psykologityön käynnistäminen.

Varhaiskasvatuksen psykologi työskentelee psyykkisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä oppimisen psykologian asiantuntijana. Psykologin tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatuksen yhteisöllinen hyvinvointityö, huoltajien kasvatustyön tuki sekä lapsi- ja perhekohtainen sosiaalisen ja psyykkisen tuen tarpeen arviointi ja varhaisen tuen toteutus, ryhmämuotoinen työskentely sekä psykologian asiantuntijana työskentely varhaiskasvatuksen monialaisissa yhteistyöverkostoissa. Psykologin työmuotoja ovat yhteistyö varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön ja verkostojen kanssa, lapsen ja lapsiryhmien tarvitsemien tukitoimien suunnitteluun osallistuminen, asiantuntijakonsultaatio, huoltajien ohjaus ja neuvonta sekä tarvittaessa lapsen kehityksellisten oppimisedellytysten psykologinen arviointi.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys. Tehtävässä edellytetään kiinnostuneisuutta varhaiskasvatusympäristössä toteutettavaan lasten, perheiden ja henkilöstön kanssa tehtävään psykologityöhön, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä kehittävää työotetta varhaiskasvatuksen monialaisen hyvinvointityön edistämiseksi ja vahvistamiseksi. Tehtävään valittavalta edellytämme kiinnostusta kehittää aktiivisesti varhaiskasvatusympäristön rakenteita siten, että ne tukevat lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Varhaiskasvatuksen psykologi palkataan kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon palveluihin, jossa esimiehenä toimii oppilashuollon palvelupäällikkö. Varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut kokonaisuutena tarjoavat laajan kollegiaalisen asiantuntijaverkoston kehittämistyöhön palkattavien psykologin ja kuraattorin ympärille. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävään haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5352/2019. Hakemukset on toimitettava 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat oppilashuollon palvelupäällikkö Tuula Takalo, p. 044 703 9670 ja suunnittelija Liisa Seppänen, p. 050 568 0462 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Asiantuntijapalvelut
Osoite: 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.
Oulun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan