Varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitaja - Paimion kaupunki

Paimion kaupunki hakee kahta (2) varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitajaa osa-aikaisiin työsuhteisiin ajaksi 1.10.2020-31.5.2021.

Työntekijöiden tarkoituksena on työskennellä päiväkotien lapsiryhmissä ylimääräisenä resurssina, jotta toiminnassa pystyttäisiin painottamaan enemmän pienryhmätoimintaa. Työntekijä työskentelee jaksotetusti 2-4 viikkoa kerrallaan yhdessä päiväkodissa, jonka jälkeen hän siirtyy toiseen päiväkotiin. Viikoittainen työaika on 30 tuntia viikossa.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus; kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava soveltuva tutkinto, joihin sisältyy tai joita on täydennetty riittävän laajoilla lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tutkinnon osilla.

Lisäksi tehtävissä tarvitaan kehittämismyönteisyyttä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja tehtävän edellyttämiä tietoteknisiä perustaitoja. Arvostamme varhaiskasvatuksen työkokemusta ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan tuntemusta.

Tarjoamme kehittämismyönteisen organisaation, jossa arvostetaan yhteisöllisyyttä sekä avointa ja positiivista työskentelyilmapiiriä.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkua esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään sisältyy 2 kuukauden koeaika.

Lisätietoja

http://www.paimio.fi

Tutustu työnantajaan

Opetuspäällikkö Hilkka Koret, p. 02 4745312, hilkka.koret@paimio.fi

Paimion kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus
Osoite: Vistantie 18, PL 50, 21530 Paimio

Paimio on yli 10 000 asukkaan maaseutumainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Turun ja Salon puolivälissä. Kaupunkimme palveluksessa olevat n. 500 eri alojen ammattilaista tekevät työtään laadukkaiden ja hyvien palvelujen tarjoamiseksi asukkaillemme. Paimion kaupunki on savuton työpaikka.