Varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitaja - Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana viisitoista (15) varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitajan määräaikaista tehtävää. Tehtävät sijoittuvat isoihin päiväkoteihin sekä vaihtuviin yksiköihin. Tehtävät täytetään 23.8.2021 tai viimeistään 13.9.2021 alkaen ja määräaikaisuus päättyy 29.7.2022. Osa tehtävistä saatetaan vakinaistaa. Hakuaikaa on jatkettu 13.8.2021 klo 15:00 saakka.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on varhaiskasvatuslain (540/2018) 28 § mukainen pätevyys.

Arvostamme innostuneisuutta, joustavuutta, hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Tervetuloa mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko. Osalta tehtäviin valituilta edellytetään työskentelyä erilaisilla päivittäisillä työajoilla esim. klo 5.30-22.00 välisenä aikana ja osalta klo 6.30-17.15. Kolmelta tehtävään valitulta edellytetään työskentelyä epäsäännöllisillä vuoropäiväkodin työajoilla. Mikkelin varhaiskasvatuksen yksiköihin voi tutustua verkkosivuillamme www.oppiminen.mikkeli.fi

Lapsiryhmissä työskentelee yksi tai kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja tai lastenhoitajia. Varhaiskasvatuksen resurssilastenhoitajan tehtävään kuuluu toimia sijaisena joko yhden ison varhaiskasvatusyksikön työntekijöille tai 2-4 pienemmän yksikön henkilöstölle heidän poissa ollessaan. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtehtäviin kuuluu osavastuu lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta yhteistyössä vaihtuvissa tiimeissä. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaikaa on 13.8.2021 klo 15.00 saakka. Hakijaa pyydetään kertomaan hakemuksessaan, millä alueella mieluiten työskentelisi. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Haastatteluja voidaan tehdä jo hakuaikana. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodin johtaja Sini Lahtinen
Puh. 040 129 4342
Sähköposti: sini.lahtinen(at)sivistys.mikkeli.fi
Päiväkodin johtaja Anne Jukarainen (ajalla 2.8.-13.8.21)
Puh. 0505812369
sähköposti: anne.jukarainen(at)sivistys.mikkeli.fi

Lisätietoja

Mikkelin kaupunki, Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, Varhaiskasvatus

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 53.000 asukaan palveleminen. Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka. Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi


Osoite: Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli

Sinulle suositellut työpaikat