Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen resurssiopettaja - Taipalsaaren kunta

Taipalsaaren kunnassa on haettavana varhaiskasvatuksen resurssiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle 1.8.2022 - 29.12.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Taipalsaaren kunnalle Valtion erityisavustusta varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022 - 2023.
Hankkeen aikana uudistamme varhaiskasvatuslain mukaisia tuentasoja toiminnassamme ja inklusiivista toimintakulttuuria.
Nyt haettavan varhaiskasvatuksen resurssiopettajan tehtäväkuvan tarkoitus on varmistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutuminen tasavertaisesti lapsiryhmissä ja eri toimintamuodoissa.

Resurssiopettajana toimit suunnitellusti jaksoittain eri ryhmissä turvaten tuen tasojen toteutumisen käytännössä. Toimit siten ylimääräisenä kasvattajana, jonka tehtävänkuvaan kuuluu lasten kasvun ja kehityksen tukeminen, pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen ja inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja yhtenäistäminen sekä S2- lasten tukeminen suomen kielen oppimisessa. Toimit kiinteässä yhteistyössä/ yhteistoiminnassa muun henkilöstön ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa. Toteutat tukea mm. pienryhmissä ja/tai yhteisopettajana ryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Osallistut tarvittaessa lapsen vasun laadintaan. Toimit myös yhteistyössä lapsen huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa oikeiden tuen muotojen, menetelmien ja tukitoimien suunnittelussa ja arvioinnissa.
Osa resurssiopettajan työajasta suunnataan vuorohoidon pedagogisen toimintakulttuurin tukemiseen ja kehittämiseen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) § 26, § 27 tai § 75 mukaisesti. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon edellytetään sisältyvän varhaiskasvatuksen tehtävään ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Haastattelut järjestetään viikolla 27. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.
Valitun on toimitettava nähtäväksi ennen tehtävän vastaanottamista rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Lisätietoja rikostaustaotteesta ja sen tilaamisesta osoitteessa:
https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Marjo Jauhiainen, päiväkodinjohtaja
p. 040 663 9683
marjo.jauhiainen@taipalsaari.fi

Lisätietoja

Taipalsaaren kunta, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus

Taipalsaari on elinympäristöltään viihtyisä, n. 4800 asukkaan saaristokunta lähellä Lappeenrantaa. Järjestämme kuntalaisille laadukkaat ja hyvinvointia edistävät julkiset palvelut.


Osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju

Sinulle suositellut työpaikat