Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen sosionomi, 4 paikkaa - Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana neljä (4) varhaiskasvatuksen sosionomin toistaiseksi voimassa olevaa tehtävää. Tehtävät sijoittuvat Tikanpellon päiväkotiin, laajennetulla aukiololla olevaan Kattilansillan päiväkotiin sekä vuoropäiväkoteihin Ristiinan päiväkotiin ja Vilttihattuun. Työyksikkö voi muuttua työsuhteen aikana.

Päiväkotien verkkosivuihin voi tutustua osoitteessa www.oppiminen.mikkeli.fi

Varhaiskasvatuksen sosionomi toimii varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan tiimissä. Tehtäviin kuuluu toimia lapsiryhmän kasvattajana painottaen pedagogiikassa lasten osallisuutta, lapsiryhmän yhteisöllisyyden tukemista ja arjen pedagogiikkaa. Sosionomi vastaa sekä lasten että perheiden hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistamisesta, niiden tuen tarpeen tunnistamisesta sekä antaa tarvittaessa palveluohjausta. Hän hyödyntää työssään tarpeen mukaan monialaista yhteistyötä. Sosionomi osallistuu lapsen ja lapsiryhmän varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman laatimiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.

Työaika on keskimäärin 38,25 tuntia/viikko. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on varhaiskasvatuslain 27 §:n mukainen kelpoisuus.

Mikkelin kaupungissa on ilo kasvattaa. Varhaiskasvatuksen painopisteinä on leikkipedagogiikka ja sen kehittäminen sekä tunne- ja vuorovaikutuskasvatus. Tule mukaan rentoon ja aktiiviseen varhaiskasvattajien joukkoon. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, joustavasti lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Arvostamme pedagogista, kehittämismyönteistä ja sensitiivistä työotetta. Odotamme työntekijöiltämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työyhteisön jäseniin. Varhaiskasvatustyötä ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetussuunnitelmat.

Tehtäviin haetaan sähköisellä hakulomakkeella määräaikaan mennessä. Hakuaika päättyy 29.3.2023 klo 15.00. Hakemuksessa tulee mainita vaihtoehtoina 1.), 2.) ja 3.), mihin yksikköön hakija ensisijaisesti hakee. Hakemukseen tulee liittää pdf -tiedostona kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus.

Haastattelut järjestetään maalis-huhtikuun aikana. Haastatteluun kutsuttavien tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote (ns. lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote). Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi
https://fi.linkedin.com/company/mikkelin-kaupunki

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

22.3.2023 alkaen
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö
Leila Korhonen
Puh. 040 741 7053
leila.korhonen(at)sivistys.mikkeli.fi

Lisätietoja

Mikkelin kaupunki, Varhaiskasvatus, päiväkodit

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 53.000 asukaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli
Mikkelin kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat