Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Kuusamon kaupunki

Kuusamon kaupungin kasvatus- ja sivistystoimi julistaa haettavaksi

varhaiskasvatuksen sosionomin toistaiseksi voimassa olevan toimen Maaseläntien päiväkodilla alkaen 1.8.2023.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänä on lapsiryhmässä lasten kasvatuksen, hoidon ja huolenpidon tehtävät, perheiden kanssa tehtävä kasvatusyhteistyö sekä moniammatillinen verkostoyhteistyö.

Tehtävässä sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutus-, tiimityöskentely- ja organisointitaitoja sekä motivaatiota varhaiskasvatuksen kehittämiseen.

Haluaisimme varhaiskasvatuksen joukkoomme yhteistyökykyisen, aktiivisen, myönteisen ja innostuneen varhaiskasvatuksen sosionomin.

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuusvaatimukset määräytyvä varhaiskasvatuslain (540/2018) § 27 mukaisesti, vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautunet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.
Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain numero 511044. Sähköisen hakemuksen liitteeksi tulee skannata kelpoisuuden osoittavat todistukset. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki/varhaiskasvatus, PL 9, 93601 KUUSAMO. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen aluejohtaja Piia Kylli 040 860 8071, sähköposti: etunimi.sukunimi@kuusamo.fi

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistystoimi, varhaiskasvatus

Kuusamon kaupunki työllistää n. 650 työntekijää.

Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus.

Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.


Osoite: Maaseläntie 32, 93600 Kuusamo
Kuusamon kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat