Skip to main content
test

Kiinnostaisiko sinua päästä mukaan kehittämään uudenlaista sosionomin työtä. Olemme palkkaamassa kaksi sosionomia tukemaan Espoon yksityistä varhaiskasvatusta. Työskentelet varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin työparina ja esihenkilönäsi toimii varhaiskasvatuksen aluepäällikkö.

Keskeisenä tässä tehtävässä on lapsen hyvinvoinnin edistäminen, lapsen oppimisen tukeminen sekä perheiden kanssa tehtävä yhteistyö lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Työtehtäviisi kuuluu olla myös varhaiskasvatusyksiköiden henkilöstön tukena perhesosiaalityön ja lastensuojelun kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Tehtävässä painottuu sosionomin ydinosaaminen: Kasvatusyhteistyö perheiden kanssa toimimisessa, lapsen sosiaalisen kasvun tukeminen sekä lapsen ja perheen varhaisen tuen oikea-aikaisuuden vahvistaminen perheiden palveluiden näkökulmasta.

Työpaikan nimi ja osoite: Karaportti 1, 02610 ESPOO
Työaika: 38 h 15 min/viikko
Tehtävä on määräaikainen

Kelpoisuusvaatimus: Vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla (540/2018 27§).

Arvostamme: Aikaisempaa työkokemusta varhaiskasvatuksessa, yksityisen varhaiskasvatuksen tuntemusta, hyviä tiimityötaitoja sekä taitoa johtaa omaa työtä ja kehittämismyönteisyyttä.

Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana ja paikat täytetään heti soveltuvien hakijoiden löytyessä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Työntekijänämme sinulla on myös mahdollisuus maksuttomiin suomen kielen koulutuksiin työsi tueksi. Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/suomenkielisen-varhaiskasvatuksen-yhteystiedot

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätiedot varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorit: Suvi Heinonen puh. 040 636 9830 ja Saija Piispanen puh. 0406366133

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen varhaiskasvatus

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme! 


Osoite: Karaportti 1, 02610 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat