Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Imatran kaupunki

Haemme Imatran kaupungille

VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMIA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2023-31.7.2024. Tehtävä sijoittuu palvelussuhteen alussa Mansikkalan vuoropäiväkotiin.

Mansikkalan vuoropäiväkoti toimii 24/7 12kk ajan vuodessa. Yksikkömme sijaistee Suomen suurimman puukoulun sisällä hyvien kulkuyhteyksien yhteydessä. Yksikössämme on kahdeksan lapsiryhmää ikäkausijakauman mukaisesti toteutettuja. Vaikka koulukeskus on suuri, on meillä luonto ja ulkoliikuntapaikat kävelymatkan päässä. Varhaiskasvatuksen tilat on juuri meille suunniteltu ja niissä on hyvä toteuttaa laadukasta ja aikaansa seuraavaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Tutustu Imatran varhaiskasvatukseen työpaikkana www.imatra.fi/vakatyot

Tarjoamme sinulle kattavan perehdytyksen sekä eläväisen karjalaisen työyhteisön tuen. Työympäristömme ovat modernit ja viihtyisät. Ympäriltäsi löydät kehittymisestä innostuneen kaupungin, joka on kokoaan suurempi ja katsoo tulevaisuuteen. Tarjoamme myös mahdollisuuden oman ammattitaitosi kehittämiseen ja sen luomaan lisävastuuseen. Tänä vuonna uudet työntekijämme saavat halutessaan myös maksuttoman työsuhdematkakortin Imatran paikallisliikenteeseen (max. vuoden ajaksi riippuen työsuhteen kestosta, min. 3kk työsuhde).

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla (540/2018 27§).

Tehtävään valitaan ansioitunein ja työnantajan sopivimmaksi haastattelujen ja muiden selvitysten perusteella arvioima henkilö.

Mikäli tehtävän kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi, voimme huomioida tehtävän täytössä myös ei kelpoiset hakijat.

Hakija osaa edistää omalla ammattiosaamisellaan lapsiryhmänsä varhaiskasvatuksen ja sen pedagogiikan kokonaisvaltaista suunnittelua, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä sekä osallistuu yhteistyöhön huoltajien kanssa lapsen hyvinvoinnin ja perheiden tukemiseen.

Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja, avoimuutta ja kehittämishalukkuutta uuden tehtävän pilotointiin.

Arvostamme tvt-taitojen osaamista ja niiden käyttämistä lasten kanssa sekä positiivisen pedagogiikan hallintaa ja tunnetaito-osaamista.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä käytävä erikseen annetussa määräajassa työhöntulotarkastuksessa. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Käytämme määräaikaisessa työsuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimita hakemuksesi maanantaihin 6.2.2023 kello 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisenä oheisen Kuntarekryn linkin kautta. Tarvittaessa voit lähettää hakemuksen postitse osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra. Myös kirjallisena toimitetut hakemukset tallennetaan sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään, josta tietoja käytetään vain tämän tehtävän täytössä. Opinto- ja työtodistuksia ei liitetä hakemukseen, niihin tutustumme haastattelun yhteydessä. Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan videohaastatteluna.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan sopivuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen. Valinnat haastatteluun tehdään ilman hakijan henkilötietoja. Haastatteluvalinnat tekevä esihenkilö arvioi hakijoita hakemuksen perusteella näkemättä nimi-, yhteystieto-, ikä-, sukupuoli- ym. tunnistetietoja. Huomioithan vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että se noudattaa anonymiteetin periaatteita, eikä sisällä tunnistetietoja.

Lisätietoja

http://www.imatra.fi/vakatyöt
http://www.asuimatralla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Jaana Lippojoki, p. 020 617 3507, jaa-na.lippojoki@imatra.fi

Lisätietoja

Imatran kaupunki, Varhaiskasvatus/ päivähoito

Imatra on Suomen kansallisihme. Kaupungissa yhdistyvät pikkukaupungin idylli, vaivaton arki, runsas tapahtumatarjonta ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Imatran kaupunki järjestää varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta, taiteen perusopetusta sekä vapaan sivistystyön palveluja.

Varhaiskasvatuspalveluita ovat varhaiskasvatus päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, esiopetuksessa tai avoin kerhotoiminta. Imatralla on seitsemän kunnallista päiväkotia. Lisäksi Mansikkalan koulukeskuksessa on kaksi Tainionkosken päiväkodin ryhmää viisivuotiaille lapsille. Vuorohoitoa järjestetään Mansikkalan vuoropäiväkodissa (24/7) ja avointa varhaiskasvatusta Rajapatsaan päiväkodilla.

Olemme mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu alkoi elokuussa 2021 ja kestää vuoteen 2024. Kokeilun ensimmäinen vuosi järjestetään päiväkodeissa ja Mansikkalan koulukeskuksen kahdessa viisivuotiaiden ryhmässä. Toinen esiopetusvuosi järjestetään koulukeskuksissa esiopetusryhmissä.

Imatran kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Koulukatu 2, 55100 Imatra
Imatran kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat