Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen sosionomi - Tuusulan kunta

Tuusula - tekemisen taidetta!

Tuusulan kunnan varhaiskasvatuspalvelut on aikaansa seuraava ja innovatiivinen palveluorganisaatio, joka rakentaa palvelunsa yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

Haemme varhaiskasvatuspalveluihin varhaiskasvatuksen sosionomeja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin 2.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävien ensisijaiset sijoituspaikat ovat:

  • Neitoperhon päiväkoti, 1 varhaiskasvatuksen sosionomi
  • Rykmentintien päiväkoti, 2 varhaiskasvatuksen sosionomia
Sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään toimintansa aloittavan pienen päiväkodin toimintakulttuuria. Sosionomina työskentelet osana moniammatillista kasvattajatiimiä ja vastaat osaltasi lasten kasvatus-, hoito- ja opetustehtävästä. Odotamme sinulta taitoa tunnistaa lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä kykyä osallisuuden vahvistamiseen ja verkostoyhteistyöhön.

Tarjoamme mielenkiintoista työtä ammattitaitoisessa työyhteisössä, jossa toimiva arki perustuu vasun mukaisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Työsi tukena ovat varhaiskasvatuksen erityisopettaja, päiväkodin johtaja ja varajohtaja, eri alojen resurssiopettajat ja -sosionomit sekä työterveyshuollon monipuoliset palvelut. Osaamisen tueksi tarjoamme monipuolista koulutusta. Henkilöstöllämme on myös etuja liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2687,88 eur/kk. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. Tehtävien täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Lisäksi varhaiskasvatuslain (540/2018) henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan ennen työsopimuksen allekirjoitusta. Mikäli hakukuulutuksen vaatimia tehtävän kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi, voimme huomioida myös ei kelpoiset hakijat, jolloin osa tehtävistä täytetään määräaikaisena.

Lisätietoja Neitoperhon päiväkodista antaa päiväkodin johtaja Tiina Vesimäki, p. 040 314 3362 tai sp. tiina.vesimaki@tuusula.fi ja Rykmentintien päiväkodista päiväkodin johtaja Anita Tanttu, p. 040 314 4483 tai sp. anita.tanttu@tuusula.fi.

Tehtävään valitun on toimitettava ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi, 504/2002).

Jätä hakemuksesi sähköisesti 9.12.2022 klo 16.00 mennessä osoitteessa: www.tuusula.fi/tyopaikat. Kerro hakemuksessasi, mihin päiväkotiin olet ensisijaisesti hakemassa. Liitä hakemukseen mukaan myös ansioluettelosi sekä mielellään videoesittely itsestäsi.

Tutustu työnantajaan
  • Tuusulan kunta
  • Työpaikka
  • tuusula-4327
  • 17.11.2022 - 9.12.2022 16:00
  • KuntaTuusulaUusimaa

Sinulle suositellut työpaikat