Skip to main content
test
Varhaiskasvatuksen sosionomi, Yhdessä HOP! -hanke - Oulun kaupunki

Haettavana on VARHAISKASVATUKSEN SOSIONOMIN määräaikainen tehtävä YHDESSÄ HOP! -YHTÄ MATKAA HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN POLULLA - valtion erityisavustuksella Kangaskontion päiväkotiin.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2022 saakka.

Erityisavustuksella kehitetään varhaisen tuen menetelmiä ja luodaan käytänteitä sekä rakenteita, jotka vahvistavat ennaltaehkäisevää työotetta.

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänä on vahvistaa lasten ja huoltajien osallisuutta, tukea lasten hyvinvointia, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä leikkitaitoja pienryhmä- ja leikkipedagogiikan keinoin toimimalla lisäresurssina ryhmässä.

Tehtävä sijoittuu 3-5-vuotiaiden lasten ryhmään.

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 27§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai sosionomin tutkinto, jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

Tehtävää täytettäessä huomioidaan myös alan opiskelijat, joiden opinnoista suurin osa on suoritettu sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, joiden kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018 28§) mukainen kelpoisuus huomioiden varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75§) mukaiset hakijat. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon edellytetään lasten ja nuorten suuntautumisopinnot.

Tehtävässä tarvitaan joustavuutta, sitoutumista tehtävään, myönteistä ja aktiivista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä kohdata lapset aidosti. Lapsiystävällisessä Oulussa arvostamme osallisuuden pedagogiikkaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä positiivista asennetta.

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Kirjallisessa hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/8147/2022. Hakemus on toimitettava 18.8.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/kangaskontion-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Leena Kaltio p. 050 364 9267 ja projektikoordinaattori Minna Rossi-Salow, p. 040 182 7086 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Kangaskontion päiväkoti

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Kangaskontiontie 15 b, 90240 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat