Varhaiskasvatuspäällikkö - Parikkalan kunta

Varhaiskasvatuspäällikkö - Parikkalan kunta

Parikkalan kunta hakee

VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKKÖÄ

toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Varhaiskasvatuspäällikkö toimii varhaiskasvatuksen vastuualueen esimiehenä ja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogiikan, henkilöstön, asiakastyön, talous- ja hallinto- sekä verkostotyön johtamisesta ja kehittämisestä. Vastuualueeseen kuuluvat kunnallinen varhaiskasvatus ja lasten kotihoidon tuki.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuspäällikön virkaan on varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen kelpoisuus. Edellytämme varhaiskasvatuksen toiminnan tuntemusta sekä riittävää johtamistaitoa. Arvostamme näkemystä varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisestä, kokemusta johtamis-, hallinto- ja esimiestyöstä sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 30.4.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kunta@parikkala.fi tai postitse Parikkalan kunta, Kunnanhallitus, Harjukuja 6, 59100 Parikkala. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta.

Lisätietoja tehtävästä antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg (ari.berg@ariberg.fi, p. 040 566 7328) tai ajalla 4. - 15.4.2019 vs. kunnanjohtaja Juha Vuorela (juha.vuorela@parikkala.fi, p. 044 7811 251) sekä ajalla 16. - 30.4.2019 kunnanjohtaja Vesa Huuskonen (vesa.huuskonen@parikkala.fi, p. 044 7811 250).

Parikkalan kunta
Osoite: Harjukuja 6, Parikkala

Parikkala - Parasta yhdessä
Parikkalan kunnan vetovoima perustuu monipuoliseen yritystoimintaan ja kattavaan palvelutarjontaan, jossa kuntalainen on asuinpaikastaan riippumatta keskiössä. Kunnan vahvuuksia on sen luonto, talous ja turvallisuus.

Tutustu työnantajaan