Varhaiskasvatuspäällikkö - Haapaveden kaupunki

Varhaiskasvatuspäällikkö - Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungin varhaiskasvatuspäällikön viran hakuaikaa jatketaan 20.11.2019 klo 15:00 saakka.
Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan valinnassa.

Sinä innostunut ja lämminhenkinen kasvatusalan ammattilainen!
Haemme joukkoomme varhaiskasvatuspäällikköä vakinaiseen virkaan. Virkasuhde alkaa 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Varhaiskasvatuspäällikkö toimii varhaiskasvatuksen alueen esimiehenä ja vastaa varhaiskasvatuksen vastuualueesta, sen pedagogiikasta, henkilöstön, asiakastyön, talous-, hallinto- ja verkostotyön johtamisesta sekä kehittämisestä. Kaupungissa toimii kaksi kunnallista päiväkotia sekä yksi yksityinen päiväkoti. Päiväkotien lisäksi kaupungissa on ryhmäperhepäiväkoti sekä alle kymmenen perhepäivähoitajaa. Kaupungin varhaiskasvatuksessa on noin 250 lasta. Vastuualueeseen kuuluvat kunnallinen varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus ja kotihoidon tuki.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään varhaiskasvatuksen sisällön ja palvelujen hyvää tuntemusta, kokemusta varhaiskasvatuksen johtamisesta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan vuorohoidon järjestämiseen liittyvä osaaminen

Viran kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 31 § mukainen kelpoisuus (päiväkodin johtaja), ottaen huomioon lain 74 § ja 75 § voimaantulo ja siirtymäsäännökset.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävän täytössä noudatamme 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valittavan on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa Kuntarekryn kautta osoitteesta.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Yhteystiedot
Työpaikan osoite Kirkkotie 15, 86600 HAAPAVESI

Lisätietoja

http://www.haapavesi.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatuspäällikkö Rauni Siirtola 044 7591 281, Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi puh. 044 7591 290. Sähköposti: etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

Varhaiskasvatus
Osoite: Kirkkotie, 86600 Haapavesi

Haapavesi on n. 7100 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla