varhaiskasvatusyksikön johtaja, Toppelundin päiväkoti - Espoon kaupunki

Kuvaus tehtävästä: Haemme varhaiskasvatusyksikön johtajan sijaista Toppelundin päiväkotiin. Toppelundin varhaiskasvatusyksikön johtajan tehtäväkokonaisuuteen kuuluu Toppelundin päiväkoti ja Otaniemen päiväkoti. Toppelundin päiväkodissa järjestetään esiopetusta.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja vastaa pedagogiikan, henkilöstön, talouden ja asiakkuuksien johtamisesta sekä yhteistyöstä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja on Tapiolan palvelualueen laajennetun johtoryhmän jäsen.

Haastattelut järjestetään 2.11. ja 4.11. 20

Työpaikan nimi: Tapiolan varhaiskasvatus

Työaika: 38h15min/vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Kasvatustieteen maisterin (varhaiskasvatus) tai kandidaatin (varhaiskasvatus) tutkinto tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus) sekä riittävä johtamistaito.

Arvostamme:
- kokemusta ja näkemystä inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtamisesta sekä arvostusta monimuotoisuutta kohtaan
- aikaisempaa kokemusta varhaiskasvatusyksikön johtamisesta
- kiinnostusta varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämiseen
- osaamista henkilöstön johtamiseen
- kehittämismyönteistä johtamisotetta
- hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Sanna Malmström, 09 81638340
sanna.malmstrom@espoo.fi

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Tapiolan varhaiskasvatus
Osoite: Mellstenintie 4, 02170 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.