Vaskipuhallintensoiton tuntiopettaja - Laitilan kaupunki

Vaskipuhallintensoiton tuntiopettaja - Laitilan kaupunki

Jatkamme hakua Vakka-Suomen musiikkiopiston vaskipuhallintensoiton tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2019 alkaen. Aiemman haun yhteydessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Sinulla on vahvaa ammattiosaamista, olet innostava ja yhteistyötaitoinen. Sinulla on kokemusta yhteistyöstä erilaisten toimijoiden kanssa. Sinulla on innovatiivinen ote ja olet monipuolinen kehittäjä. Viran pääpainotusalueena on korkeiden vaskien, erityisesti trumpetin ja käyrätorven, opetustehtävät. Viran tehtäviin sisältyy yksilö- ja pienryhmäopetuksen lisäksi mahdollisesti orkesterinjohdollisia tehtäviä sekä mahdollisesti muuta musiikkiopistossa annettavaa opetusta. Työtehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Viran kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot ovat Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaiset. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Virkaan valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset lähetetään sunnuntaihin 2.6.2019 klo 23.59 mennessä sähköisesti Kuntarekry:n kautta. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistuksen esitetään mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Lisätietoja

https://www.laitila.fi/palvelut/opetus/vakka-suomen-musiikkiopisto/

rehtori Jussi Kauranen, p. 050 310 2998 tai jussi.kauranen@laitila.fi

Laitilan kaupunki
Osoite: Keskuskatu 30, 23800 Laitila

Vakka-Suomen musiikkiopisto on musiikin taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan antava alueellinen musiikkioppilaitos, jonka toimialueeseen kuuluvat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa.
Laitila on viihtyisä kaupunki Varsinais-Suomessa valtatie 8 varrella lähellä Uuttakaupunkia, Turkua ja Raumaa.
Laitilan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan