Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän lääkekeskuksessa on haettavana vastaavan farmaseutin toimi.

Vastaavana farmaseuttina pääset osallistumaan lääkekeskuksen toiminnan kehittämiseen ja lääkehuollon palveluiden sujuvaan siirtämiseen tulevalle hyvinvointialueelle. Työnkuvaan kuuluu lääkekeskuksen farmaseuttisten työtehtävien lisäksi lääkekeskuksen päivittäinen työnjohto ja toiminnan organisointi. Farmaseuttisiin työtehtäviin sisältyy monipuolisesti kaikkia sairaalan ja kuntayhtymän lääkehuollon tehtäviä mm. lääketoimitusta, solunsalpaajavalmistusta ja osastofarmasiaa. Hyvinvointialueen aloittaessa 2023 toimenkuvaan on tarkoitus sisällyttää myös lääkekeskuksen hoitajan tehtävät.

Toimen kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen farmaseutin laillistus. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Työ vaatii hyviä yhteistyötaitoja, organisointikykyä ja kiinnostusta toiminnan kehittämiseen. Aiempi kokemus sairaala- ja terveyskeskusfarmasiasta sekä lähiesimiehenä ja/tai lääkekeskuksen hoitajana toimimisesta katsotaan eduksi. LHA/LHKA-osaaminen on myös avuksi tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa, mutta ei edellytys. Tärkeintä on motivoituneisuus ja kiinnostus tehtävään, sillä kaikkiin työtehtäviin järjestetään kattava perehdytys.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Toimen täyttämisessä noudatamme 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat proviisori Samuel Suhonen puh. 040 135 8550 ja tulosyksikköjohtaja Anna Laulumaa puh. 040 135 8301. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi.

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat