Skip to main content
test
Vastaava hoitaja, Uusi Satama, Pieksämäki - Vaalijalan kuntayhtymä

Tule mukaan kanssamme uudistamaan ja kehittämään vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden psykiatrista, psykososiaalista sekä autisminkirjon kuntoutusta!

Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäen Nenonpellossa on haettavana 17.5.2022 kello 15.00 mennessä

VASTAAVAN HOITAJAN TEHTÄVÄ
Määräaikainen tehtävä 31.12.2022 saakka.

Tehtävän tuleva sijoituspaikka on 12-paikkainen kriisi- ja kuntoutusyksikkö uusi Satama. Yksikön käyttötarkoitusta varten suunniteltu uudisrakennus valmistuu elokuulla 2022. Henkilöstö sijoittuu nykyiseen Satamaan jo aiemmin.

Uusi kriisiyksikkö Satama uudistaa vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden psykiatrista ja psykososiaalista kriisi- ja traumahoitoa sekä kokonaisvaltaista kuntoutusta ja myös erityishuoltolain tarkoittamaa tahdosta riippumattoman hoidon ja kuntoutuksen mallia maassamme oman kuntoutuksellisen viitekehyksensä mukaisesti. Tuleva henkilöstö täydennyskoulutetaan viitekehysmalliin ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden psykiatrisen ja psykososiaalisen kuntoutuksen malliin ennen yksikön avaamista.

Sataman kuntoutushenkilöstö tekee jaksotyötä, osallistuu asiakkaiden kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen moniammatillisten työryhmien tukemana, osallistuu myös arjen askareisiin yhdessä kuntoutujien kanssa toiminnallisessa kuntoutuksessa tai opinnoissa, tukee kuntoutujia elämänhallinnassa ja muutoksessa sekä palveluverkostossa kokonaisvaltaisesti. Vastaavalle hoitajalle tulee sovittuja vastuualueita yksikössä. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Olemme iloisia psykiatrisen ja psykososiaalisen, kommunikaation sekä autismikuntoutuksen osaamisesta, koulutuksesta ja varsinkin kokemuksesta, mutta mikäli ei näitä taitoja ennestään ole, me koulutamme kyllä!

Kelpoisuusehtona vastaavan hoitajan tehtävään on sosiaali - tai terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto tai sosiaalialan amk-tutkinto.

Edellytämme valittavalta tartuntatautilain 48 a §:n mukaisen rokotussuojan osoittamista.

Vaalijalan toiminta siirtyy 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueen toiminnaksi.

Aloitamme haastattelut jo hakuajalla, joten jätäthän hakemuksesi jo tänään!

Ensisijaisesti odotamme hakemuksia sähköisellä lomakkeella Kuntarekryn Hae työpaikkaa-linkin kautta. Hakemuksen ja CV:n ilman muita liitteitä voi myös toimittaa osoitteella Vaalijalan kuntayhtymä, Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto. Kuoreen merkintä: Hakemus/ Uusi Satama vastaava hoitaja

Vaalijalaan ko. tehtäviin rekrytoitavalle uudelle Vaalijalaan ulkopuolelta tulevalle ammattilaiselle maksetaan kannustinpalkkio (600 e, kun työsuhde on kestänyt 6 kk, voimassa v. 2022 loppuun). Vaalijalan työntekijöille on käytössä kilpailukykyinen Epassi.

Koeaika määräaikaisissa tehtävissä on enintään puolet määräaikaisuuden kestosta. Valitun tulee toimittaa Vaalijalan työterveyshuollon tekemä lausunto työhön sopivuudesta työsuhteen alettua kolmen kuukauden kuluessa sekä voimassa oleva rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisätietoja kuntayhtymästä www.vaalijala.fi

Pieksämäki 28.4.2022

Johanna Salkosalo
palvelupäällikkö

Lisätietoja

https://www.vaalijala.fi/
https://www.vaalijala.fi/satama

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa kuntoutusyksikkö Sataman johtaja Piia Puolakka puh. 044 3899738

Lisätietoja

Vaalijalan kuntayhtymä, Osaamis- ja tukikeskus, Kuntoutusyksikkö Satama

Vaalijalan kuntayhtymä on Itä-Suomessa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden palveluja järjestävä palveluntuottaja, jonka osa on Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus.


Osoite: Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto

Sinulle suositellut työpaikat