Skip to main content
test
Vastaava koulukuraattori - Lahden kaupunki

Tule Lahden kaupungille VASTAAVAKSI KOULUKURAATTORIKSI pohjoiselle palvelualueelle 1.9.2022 alkaen.

Vastaava kuraattori työskentelee tällä hetkellä Kivimaan koululla. Kuraattorin tehtävänä on osallistua koko opiskeluyhteisön hyvinvointia edistävään toimintaan ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja oppimista ja sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia yksilökohtaisen opiskeluhuollon avulla. Työ sisältää opiskeluhuoltoryhmiin osallistumista, tukikeskusteluja opiskelijoiden kanssa, osallistumista monialaisiin asiantuntijaryhmiin, verkostoyhteistyötä ja konsultaation antamista oppilaitoksen henkilöstölle. Vastaava kuraattori toimii myös psykologi- ja kuraattoripalvelut-yksikön pohjoisen alueen tiimivastaavana ja yksikön johtotiimin jäsenenä sekä antaa konsultaatiota alueen muille kuraattoreille. Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen psykologi- ja kuraattoripalveluissa työskentelee tällä hetkellä 50 psykologia ja kuraattoria.

Kelpoisuusvaatimuksena on oppilas- ja opiskelijahuoltolain 7 §:n mukainen kelpoisuus (sosiaalityöntekijä). Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kiinnostusta monialaiseen opiskelijahuoltoon ja lasten ja nuorten parissa työskentelyyn. Arvostamme koulumaailman tuntemusta, kokemusta tiimin ohjaamisesta ja monialaisesta verkostotyöstä.

Tehtävään sovelletaan sote-sopimusta. Tehtäväkohtainen palkka on 3434 euroa kuukaudessa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Koeaika on 6 kuukautta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 24.8.2022 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/oppilas-ja-opiskelijahuolto/psykologi-ja-kuraattoripalvelut/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa 10.8.2022 johtava kuraattori Eija Tommo, eija.tommo@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Sivistyksen palvelualue, Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Lahti on tehty kestäväksi Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä. Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan. Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Lahdenkatu 62, 15210 Lahti
Lahden kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat