Skip to main content
test

Tule kanssamme rakentamaan laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluita!
Meillä on loistava ja kokeilumyönteinen työilmapiiri!

Asikkalan kunnan kasvatus- ja opetuspalvelut hakevat oppilas- ja opiskelijahuoltotyöhön vastaavaa kuraattoria 17.10.2022 alkaen tai erillisen sopimuksen mukaan myöhemmin. Vastaava kuraattori toimi tulee siirtymään liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle 1.1.2023, jolloin tehtävänkuva määritellään tarkemmin.

Vastaava kuraattori vastaa oppilas- ja opiskelijahuollosta yhdessä oppilashuoltotiimin kanssa sekä toimii aktiivisena osana koulujen oppilaslähtöisen toimintakulttuurin kehittämisessä. Asikkalan kunnassa on kehitetty ja kehitetään oppilas- ja opiskelijahuoltotyötä aktiivisesti. Oppilashuollon tiimiin kuuluu kolme muuta kuraattoria, kaksi koulupsykologia sekä kolme terveydenhoitajaa. Kuraattorit toimivat varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja koulutuskeskus Salpauksessa.

Työtehtävät liittyvät yksittäisen oppilaan tukemiseen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämiseen kouluissa. Vastaavana kuraattorina teet ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä, osallistut tuen tarpeen arviointiin, tuet oppilaita opiskelussa ja heidän elämänsä haastavissa tilanteissa. Toimit myös opettajan konsultatiivisena tukena. Vastaavan kuraattorin tehtäviin kuuluu merkittävänä osana työskentely monialaisissa verkostoissa sekä yksittäisten oppilaiden että yhteisöllisen työn ja kehittämistyön saralla. Työ pitää sisällään toisinaan iltatöitä, mutta tarjoamme mahdollisuuden myös osin etätyöhön.

Lisäksi tarjoamme hyvän työhön perehdytyksen ja mahdollisuuden työnohjaukseen.

Vastaavan kuraattorin työn tukena toimii oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä, työhön perehdytyksen ja mahdollisuuden työnohjaukseen.

Esihenkilönä toimii sivistysjohtaja 31.12.2022 asti.


Valintakriteerejä on neljä

-Pätevyys ja koulutustausta

Vastaavan kuraattorin työhön oppilas- ja opiskeluhuoltolain 30.12.2013/1287 7§:n mukainen kelpoisuus. Kuraattorina voi toimia vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n 1 momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot. Vastaavan kuraattorin tehtävät edellyttävät sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Vailla kelpoisuutta olevat hakijat voidaan ottaa huomioon, jos virka täytetään väliaikaisesti.

-Työkokemus koulukuraattorin ja/tai kuraattorin työstä

- Koulun oppilashuoltoryhmän toiminnan ja tukimuotojen tuntemusta.

Kouluarjen tuntemus, avointa ja rehtiä asennetta haastavaan ja antoisaan työhön sekä tiimityöskentelytaitoja. Oppilaiden tukimuotojen tuntemus. Olet kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja heidän parissa työskentelystä, sinulla on myönteinen asenne ja olet helposti lähestyttävä.

-Kehitysmyönteisyys ja oppilas- ja opiskelijahuoltotyön arviointi

Vastaavan kuraattorin palkka on n. 3 330 euroa. Palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Täytä hakemus osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika on 14.9. - 30.9.2022 klo 12 asti.
Haastattelut toteutetaan viikolla 40.
Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta ennen viran vastaanottamista. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.asikkala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Petri Haapanen, petri.haapanen(a)asikkala.fi

Lisätietoja

Asikkalan kunta, Kasvatus- ja opetuspalvelut, Peruskoulut ja lukio

Asikkalan kunnan kasvatus- opetuspalvelut tarjoavat asiakkailleen laadukasta peruspalvelua, jossa lapsi ja nuori on kaiken keskiössä. Haluamme mahdollistaa hyvän ja turvallisen polun varhaiskasvatuksesta, lukioon ja toiselle asteelle. Kaikkia kunnassa opiskelevia kohdellaan tasavertaisesti. Oppilas- ja opiskeluhuolto on keskitetty VYK Aurinkovuoren koulun tiloihin. Kasvatamme oppimisesta, hyvinvoinnista ja liikkumisesta innostuneita lapsia ja nuoria. Päiväkotien ja koulujen toiminnassa panostetaan lasten ja henkilöstön hyvinvointiin ja toiminnallisuuteen. Haluamme kehittyä ja kokeilla uusia asioita. Olemme Suomen liikkuvin kunta v. 2018. Asikkalan kunta on savuton työpaikka


Osoite: Asikkalantie 12, 17200 Vääksy
Asikkalan kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat