Vastaava ohjaaja - Jyväskylän kaupunki

Lahjaharjuntien palvelukoti tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaista tehostettua, ympärivuorokautista palveluasumista päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Työote yksikössä on kuntoutuksellinen ja asiakasta osallistava. Menetelmänä kuntoutuksessa käytetään yhteisöhoitoa.

Jyväskylän kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 3.1.2022 alkaen

VASTAAVAA OHJAAJAA

Vastaavan ohjaajan tehtävänä Lahjaharjuntien palvelukodissa on asukkaiden toimintakyvyn tukeminen, kuntoutus, turvallinen ja ammattitaitoinen hoito ja huolenpito sekä yhteistyö asukkaiden läheisten ja hoitoverkoston kanssa. Valittu toimii yksikön vastaavana ohjaajana ja hänellä on päävastuu yksikön asukkaiden lääkehoidosta yhteistyössä yksikön henkilöstön ja lääkärien kanssa. Työajasta on 50 % hoitotyötä ja 50 % hallinnollisia tehtäviä. Vastaava ohjaaja toimii esimiehen varahenkilönä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan/terveydenhoitajan AMK-tutkinto tai vastaava aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään johtamiskoulutusta ja/tai aiempaa kokemusta esimiestyöstä sekä kokemusta työskentelystä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa. Lisäksi tehtävä edellyttää Jyväskylän kaupungin lääkehoitosuunnitelman mukaista lääkehoidon osaamista (Love) tai sen hyväksyttyä suorittamista työsuhteen alussa. Eduksi katsomme voimassa olevan ajokortin ja oman auton käyttömahdollisuuden sekä suoritetun hygieniapassin.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus).

Tehtävä alkaa 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Haastattelut pidetään marraskuun loppupuolella (vko 46-47).

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

palveluesimies Pia Blomberg, puh. 014 266 3412 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat