Vastaava ohjaaja, Kuninkaantien asumisyksikkö - Espoon kaupunki

Vastaava ohjaaja, Kuninkaantien asumisyksikkö - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Espoon kaupungin vammaispalvelujen Kuninkaantien asumisyksikkö on ryhmäkoti, jossa järjestetään lyhytaikaista hoitoa lapsille ja asumisvalmennusta nuorille vammaisille henkilöille. Asumisyksikön toiminta on jaettu lasten lyhytaikaisen hoidon viikoiksi ja yli 16-vuotiaiden nuorten asumisvalmennuksen viikoiksi. Asiakkaat ovat vaikeavammaisia ja monivammaisia lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa ja huolenpitoa.Vastaavan ohjaan tehtäviin kuuluu esimiestyötä; mm. päivittäinen työnjohto, lyhytaikaisten sijaisten hankinta, työvuorosuunnittelu ja vuosilomasuunnittelu. Vastaava ohjaaja osallistuu myös asiakastyöhön (noin 50 % työajasta). Työ on jaksotyötä.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto- tai aikaisempi vastaava opistoasteinen tutkinto.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään :- Kokemusta sekä lasten ja nuorten parissa työskentelystä että työskentelystä vammaisten lasten ja nuorten parissa. - Vähintään vuoden kokemus esimiestyöstä. - Kokemusta jaksotyön työvuorosuunnittelusta. - Kokemusta ja kykyä organisoida lyhytaikaisen hoidon ja intervallihoidon jaksojen jakaminen asiakasperheille. - Hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palveluesimies Rauni Smedberg 050 3604579

Kuninkaantien asumisyksikkö
Osoite: Kuninkaantie 7 B, 02740 Espoo

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan