Vastaava ohjaaja, Orikedon palvelukeskus - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala


Vastaava ohjaaja on työnjohdollinen lähijohtaja palvelukeskuksessa, jossa toteutetaan päihdekuntoutujille asumispalvelua palvelumuotoina palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja tukiasuminen. Asiakastyötä tehdään moniongelmaisten eri-ikäisten päihde- ja mielenterveysasiakkaiden parissa. Vastaava ohjaaja toimii asiantuntijana päihde- ja mielenterveystyössä.

Vastaava ohjaaja kokoaa yhteen asiakkaan kanssa toimivat eri viranomaistahot, kolmannen sektorin ja asiakkaan verkoston. Vastaava ohjaaja tekee asumispäätöksiä, on asiantuntija ja auttaa asiakkaiden palveluohjauksen toteutumista. Vastaava ohjaaja koordinoi asiakkuutta Orikedon palvelukeskuksen prosessissa.

Hän toimii osaston vastaavana työnjohdollisin tehtävin sekä mahdollisesti lähijohtajan sijaisena. Toteuttaa työvuorolistojen laadinnan seurantaa ja organisointia, neuvottelutyötä ja toteutusta. Tehtäviin kuuluu lisäksi päivittäisen henkilöstömitoituksen organisointia ja sijaisten työsopimusten tekoa sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystä. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen koulutus.

Lisäksi edellytetään alan tuntemusta sekä riittävää johtamistaitoa. Odotamme kokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä. Eduksi luetaan kokemusta Rai-arvioinnista.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Minna Haaranen-Mäkipuro,p. 050 556 7440, minna.haaranen-makipuro@turku.fi
Katariina Hauhtonen, p. 050 396 7146, katariina.hauhtonen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Orikedon palvelukeskus
Osoite: Liekakatu 5, 20380 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.