Vastaava ohjaajan virka - Porin kaupunki

Vastaava ohjaajan virka - Porin kaupunki

Haemme vastaavaa ohjaajaa Porin perusturvakeskuksen lastensuojelun sijaishuollon Tuulikodin asumisyksikköön ja Uudenkoiviston vastaanottokotiin.
Pori on nuorekas yliopistokaupunki, jossa suuren kaupungin palvelut löytyvät kompaktisti läheltä. Jazzin syke, Yyterin hiekat ja jääkiekkomatsien kiihkeä tunnelma odottavat kokijaansa. Oletko sinä etsimämme kehittämismyönteinen, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot omaava henkilö, jolla on kokemusta esimiestyöstä ja lastensuojelusta?

Uudenkoiviston vastaanottokodissa on 16 työntekijää ja 14 asiakaspaikkaa, jotka jakaantuvat kahdelle osastolle. Uudenkoiviston vastaanottokoti on tarkoitettu lyhytaikaisiin sijoituksiin ja nuoret tulevat sijoitukseen usein kriisitilanteista. Työ on hyvin intensiivistä arviointia nuoren ja hänen perheensä tuen tarpeesta.
Tuulikodin asumisyksikössä on 7 työntekijää. Tuulikoti jakaantuu kahteen asumisyksikköön, joissa on yhteensä 15 asuntoa. Tuulikoti toimii nivelvaiheasumisena, kun itsenäinen asuminen ei vielä onnistu. Tuulikodissa on ympärivuorokautinen sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilökunta ohjaamassa ja tukemassa nuoria oman elämän hallintaan ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa.

Vastaavan ohjaajaan tehtävänä on toimia näiden kahden yksikön lähiesimiehenä. Hän vastaa yksiköiden toiminnan toteutumisesta, työn suunnittelusta, kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöhallinnasta. Vastaava ohjaaja vastaa hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta.
Etsimme Uudenkoiviston vastaanottokotiin ja Tuulikotiin johtamisen, arvioinnin, kehittämisen ja tavoitteellisen työn ammattilaista. Edellytämme kokemusta esimiestyöstä ja johtamisesta. Tarjoamme lastensuojelun esimiestiimin tuen, säännöllisen työnohjauksen ja mahdollisuuden kehittää omaa erityisosaamistaan.
Tämä virka on uudelleen haku ja vanhat hakijat otetaan huomioon valintaa tehdessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sosionomi (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon.

Työaika on 38,75 h/vk.

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai esitä alkuperäiset opinto- ja työtodistuksesi mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.

Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteella: Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.

Sähköiseen hakuun ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta p. 044 701 6120, mira.lahdenranta@pori.fi
Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa, p. 044 701 6147, leila.linnainmaa@pori.fi

Porin kaupunki, Perusturva, Sosiaali- ja perhepalvelut, Lastensuojelu
Osoite: 28100 Pori

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja se pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen.
Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan